"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-13

76 miljoner kronor till forskning inom medicin, naturvetenskap och teknik

NYHET Umeå universitet har tilldelats totalt 76 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för 54 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik. En av årets vinnare är institutionen för molekylärbiologi.

Stora projektbidrag – 2 000 000 kr eller mer – går till Matthew Francis, institutionen för molekylärbiologi, Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanik, Roland Johansson, institutionen för integrativ medicinsk biologi, Stefan Marklund, institutionen för medicinsk biovetenskap, Per-Arne Oldenborg, institutionen för integrativ medicinsk biologi, Per Persson, kemiska institutionen, Elisabeth Sauer-Eriksson, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) och Göran Wadell, institutionen för klinisk mikrobiologi.

Bland institutionerna utmärker sig molekylärbiologi vars forskare har tilldelats närmare 14 miljoner kronor. Institutionen har dessutom fått ett utrustningsanslag på fyra miljoner kronor av Kempestiftelserna.

'Inom området medicin inkom i år totalt ca 1 020 ansökningar om projektbidrag och ca 100 om postdoktorsvistelse. 36 forskare vid Umeå universitet fick sammanlagt drygt 49 miljoner kronor i projektanslag. Därtill kommer två bidrag till postdoktorer i Sverige. En sammanställning finns på: www.umu.se/medfak/aktuellt/VRM_06.pdf

Till området naturvetenskap och teknik inkom i år drygt 1 900 ansökningar om projektbidrag. 18 forskningsprojekt vid Umeå universitet tilldelades sammanlagt 27 miljoner kronor, se sammanställningen på: www.umu.se/medfak/aktuellt/VRNT_06.pdf.

Mer information om de olika projekten finns i Vetenskapsrådets projektdatabas, se vrproj.vr.se.

Redaktör: Karin Wikman