"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-09

7,7 miljoner till projekt för digitala modeller

NYHET I ett nytt projektet finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademin, kommer forskare från Humlab, Umeå universitet, i samarbete med Tekniska museet i Stockholm, med utgångspunkt i museets samlingar att utforska den digitala teknikens möjligheter och industrialismens berättelser om samhälle, människor och miljöer.

Den digital tekniken öppnar nya ingångar till gamla samlingar, väcker nya frågor och kritiska perspektiv. Detta metodutvecklande forskningsprojekt är ett samarbete mellan Tekniska museet, med nationellt ansvar för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet, och Humlab vid Umeå universitet, ett av landets främsta kunskapscentrum för forskning inom digital humaniora.

En fråga man vill belysa är bland annat hur digital teknik kan hjälpa till att finna nya ingångar till befintliga samlingar, samt nyansera och problematisera bilden av industrialismen genom att synliggöra grupper, teman och mönster som tidigare stått i skuggan av de dominerande berättelserna?

Forskningsgruppen består dels av forskare verksamma inom ABM-sektorn, dels av forskare vid Humlab i Umeå. Forskarna där ingår i en tvärvetenskaplig miljö med fokus på digital humaniora och digitalt kulturarv. Miljön har starka internationella kopplingar och pågående samarbeten med bl. a Stanford University, USA.

Anna Foka, biträdande universitetslektor i historia och informationsteknologi vid Humlab.

Anders Houltz, docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningssekreterare vid Centrum för näringslivshistoria.

Finn Arne Jørgensen, docent och universitetslektor i teknik- och miljöhistoria vid Umeå universitet och forskare vid Humlab.

Pelle Snickars (projektledare), professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. 

Redaktör: Per Melander