"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-07

81 godkända på det rekordstora teoretiska delprovet

NYHET Umeå universitet arrangerade den 16 februari det tionde teoretiska delprovet av kunskapsprovet för utländska läkare. 81 godkändes, vilket är det bästa utfallet hittills. Deltagandet var rekordstort med 370 prövade på flera orter - Göteborg, Kalmar, Lund och Umeå.

- Det är bra att vi kan sprida provlokalerna geografiskt över Sverige, eftersom det underlättar för de prövande, säger Magnus Hultin, ansvarig för kunskapsprovet.

Efter provet hade de prövande möjlighet att kommentera frågor och rättningsmall och totalt inkom 594 kommentarer från 86 prövande. Kommentarerna och statistik på varje fråga med svarsalternativ har nu gåtts igenom av frågekonstruktörerna och rättningsmallen fastställts.

- Processen med att ta fram nya frågor inför varje delprov innebär att vi tyvärr ibland skapar frågor som kan tolkas på flera sätt. Ibland smyger det också in fel under konstruktionsprocessen. Vi är tacksamma för den återkoppling som vi får från både de prövande och specialister runt om i landet. Att vi genomför denna kvalitetssäkringsprocess öppet är unikt för det svenska kunskapsprovet.

Procenten godkänt var denna gång 21,9 procent vilket är en ökning jämfört med 14,6 procent och 8,5 procent på proven under höstterminen.

- Det vi ser är att de prövande är bättre förberedda. Det är resultatet av ett gediget förberedelsearbete hos de prövande, i många fall med stark stöttning av hårt arbetande ideella. Det är ett imponerande arbete som bedrivs av eldsjälar och frågan är hur det bäst kan stöttas, avslutar Magnus Hultin.

Med de 81 godkända i det tionde teoretiska delprovet har nu totalt 288 prövande genomfört det teoretiska delprovet med godkänt resultat och 170 har också klarat det praktiska delprovet.

64 läkare har legitimerats efter godkänd kurs i författningskunskap (7,5 hp) och godkänd praktisk tjänstgöring (6 månader).