"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-02

8,6 miljoner från Vetenskapsrådet till tre postdoktjänster

NYHET Enligt bidragsbeslut för internationella postdoks våren 2017 har Umeå universitet beviljats tre bidrag av Vetenskapsrådet.

De tre vid Umeå universitet som beviljats bidrag är Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier, som kommer att arbeta med ett projekt betitlat: Hur stödjer undervisningen skrivande i flerspråkig arvspråkskontext? 2 362 500 kr

Ninni Persson, Institutionen för strålningsvetenskaper, med projektiteln: Förändring av hjärnans reservkapacitet under åldrandet: Associationer till kognitiva funktioner, 3 150 000 kr

Andreas Stenling, Institutionen för psykologi, med projektiteln: Ett livsloppsperspektiv på fysisk aktivitet, kondition, mental och kognitiv hälsa: Longitudinella samband, mekanismer och moderatorer, 3 150 000 kr

Redaktör: Per Melander