"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-18

90 miljoner kronor i Linnéstöd till infektionsforskning vid Umeå universitet

NYHET Forskare vid Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, som forskar om mikroorganismer som orsakar infektioner tilldelades ett Linnéstöd på 90 miljoner kronor.

Huvudansvarig för ansökan och föreståndare för laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, UCMR, är professor Bernt Eric Uhlin. – Det är väldigt glädjande. Vi får nu ett långsiktigt stöd för den forskning och de satsningar vi gör, säger Bernt Eric Uhlin.
– Det här är ytterligare en bekräftelse på att Umeå universitets satsning på starka forskningsområden varit helt rätt, att de håller den höga internationella klass som våra utvärderingar har visat, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

UCMR består av ett antal internationellt framstående forskare vid Umeå universitet verksamma inom områdena mikrobiologi, molekylärbiologi, kemi och fysik. Det övergripande målet för forskningen är att få en ökad kunskap om sjukdomars orsaker på molekylnivå och om de mekanismer som gör mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter sjukdomsframkallande. Även om de är verksamma inom grundforskning är forskarnas förhoppning att deras arbete ska leda till nya antibiotikum eller vaccin mot magcancer, harpest eller någon annan infektionssjukdom.

Förutom typiska infektioner som urinvägsinfektioner, diarré och snuva, kan även sjukdomar som exempelvis magsår, magcancer, allergi- och immunsjukdomar ha en mikrobiell orsak.
– Bakterier, virus och parasiter som orsakar infektioner är ett stort och världsomfattande problem. Det är den största enskilda orsaken till människor och djurs ohälsa.

Globalt svarar infektionssjukdomar för en tredjedel av alla dödsfall och i utvecklingsländerna för nära hälften av dödsfallen, förklarar professor Bernt Eric Uhlin. Till detta kommer det växande problemet med ökad resistens mot dagens antibiotika.
– Att utveckla nya anti-infektiösa läkemedel samt att begränsa resistensutveckling är en global utmaning. Genom ökad grundforskning kan vi finna nya innovativa strategier för bekämpning av dessa sjukdomar och därmed bidra till att problemen skall kunna få en hållbar och kostnadseffektiv lösning, säger Bernt Eric Uhlin.

Redan i fjol höst definierades UCMR som en europeisk toppforskningsmiljö för molekylär infektionsmedicin när Umeå universitet av VR gavs stöd för etablering avden svenska noden inom det nordiska partnerskapet för molekylär medicin med European Molecular Biology Laboratory, EMBL.
– Med dagens beslut om ett Linnéstöd till Umeå universitet så finns goda möjligheter till att Umeå utvecklas till en av världens ledande centra för infektionsbiologi, säger Göran Sandberg.

Kontaktperson: Professor Bernt Eric Uhlin Mobil: 070-675 73 44
E-post: Bernt.Eric.Uhlin@molbiol.umu.se Pressbild på Uhlin finns att hämta på: www.presskontakt.umu.se/pressbilder/Uhlin_7260.jpg Göran Sandberg, rektor, Umeå universitet Telefon: 070-318 12 75
E-post: rektor@adm.umu.se

Mer information om Linnéstödet finns på: www.vr.se

Läs mer om UCMR: www.ucmr.umu.se

Några av forskarna och projekt beskrivna på svenska:

Nukleotidmetabolism - enzymer, syntesvägar och medicinutveckling, Anders Hofer, www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=27 Magsårsbakteriens make-up - då utseendet har betydelse för förmågan att orsaka sjukdom, Anna Arnqvist www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=2 Kan man vaccinera sig mot magsår? Thomas Borén www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=8 Bananflugans naturliga immunitet, Dan Hultmark www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=28 Värdcellens svar på bakterieangrepp, Maria Fällman www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=17 Harpestbakterien – överlevnadsmekanismer och vaccinutveckling, Anders Sjöstedt www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=44 Adenovirus på spåren, Niklas Arnberg, www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=1

Redaktör: Carina Dahlberg