"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-27

93 miljoner personer tillgängliga för befolkningsforskning

NYHET Nu ingår den svenska folkräkningen 1900 i en databas med befolkningsdata från sex länder vilken ger forskare möjlighet att studera och jämföra frågor som rör hushålls- eller familjestrukturer, nations-, etnicitets- eller religionstillhörigheter runt om Nordatlanten.

– Det ger oss forskare unika chanser till internationella jämförelser. Och det mest fantastiska är att det går att göra online och är kostnadsfritt, konstaterar Per Axelsson vid Centrum för Samisk forskning och Centrum för Befolkningsstudier, Umeå universitet.

Databasen publiceras av North Atlantic Population Project, NAPP, under ledning av Minnesota Population Center vid University of Minnesota i Minneapolis, USA. Från webbplatsen www.nappdata.org kan forskare hämta material ur folkräkningar från Kanada, Storbritannien, Norge, Sverige, USA och snart Island från olika år mellan 1865 och 1901.

För att kunna göra jämförande analyser mellan länderna har NAPP-projektet harmoniserat datastruktur, kodning och dokumentation för de olika ländernas folkräkningar. Totalt innehåller databasen information om 93 miljoner personer och 19 miljoner hushåll.

Den svenska delen behandlar alla personer som levde i Sverige den 31 december 1900, totalt 5,2 miljoner personer fördelade på 1,4 miljoner hushåll.

Informationen har bearbetats i ett samarbete mellan Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv och Umeå universitet. Det svenska deltagandet i projektet har samordnats av Mats Berggren vid IT-avdelningen, Riksarkivet, och Mats Danielsson vid Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

– Folkräkningen omfattar hela den svenska befolkningen vid förra sekelskiftet och är ett viktigt komplement till det redan unika och internationellt välkända svenska kyrkoboksmaterialet, som av arbetsskäl avgränsats till väl valda begränsade geografiska områden, säger Per Axelsson.

Databasen NAPP är avsedd för forskare inom till exempel ekonomi, sociologi eller historia. Den information forskarna behöver kan de hämta hem från webbplatsen efter godkännande av Minnesota Population Center. Ansökan görs direkt på webbplatsen.

För svensk demografisk och historisk forskning utgör NAPP-databasen ett viktigt komplement till den information som redan finns tillgänglig i Demografiska databasen vid Umeå universitet och i Rotemansarkivet vid Stockholms stadsarkiv.

Släktforskare och andra intresserade kan sedan tidigare söka i de svenska folkräkningarna via abonnemang på Riksarkivet/SVAR:s webbplats www.svar.ra.se. Här finns data från åren 1880, 1890 och 1900.

Kontakt: Mats Berggren, avdelningsdirektör, IT-avdelningen, Riksarkivet, Tel. 08-737 64 85, 070-656 63 04,
E-post: mats.berggren@riksarkivet.ra.se

Mats Danielsson, avdelningschef, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek Tel 090-786 66 44
E-post: mats.danielsson@foark.umu.se

Per Axelsson, forskare vid Centrum för Samisk forskning och Centrum för Befolkningsstudier, Umeå universitet. Tel: 090-786 71 95
E-post: per.axelsson@cesam.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg