"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-24

Umeå universitet blir först i Europa med framtidens 5G-teknik

NYHET Tillsammans med fyra andra offentliga aktörer medverkar Umeå universitet i ett samarbete för att bygga upp en infrastruktur med 5G-teknik, som ger snabbare och säkrare uppkoppling och inte minst möjligheter till nya digitala produkter och tjänster.

Umeå 5G är en satsning som ska etablera Umeå som Sveriges första 5G-stad. Hela Umeå ska bli testmiljö för utveckling av nya digitala produkter och tjänster som gör nytta för samhället och invånarna.

– Utöver IT-baserade lösningar som kan utvecklas och testas med den nya 5G-tekniken får vi vid Umeå universitet ökade möjligheter till forskning inom området. Dessutom kommer interaktionen mellan forskare, lärare och studenter ges helt nya möjligheter. Tillgång till en 5G-stad blir unikt, säger Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

Hon berättar att eftersom även exempelvis Västerbottens läns landsting och Umeå kommun medverkar i projektet finns det även möjligheter att testa och utveckla teknik som är gemensam för dessa verksamheter.

5G-tekniken möjliggör många tjänster. Det handlar om smarta fastigheter och smarta nät, konsumentelektronik, "Internet of things", kommunikation för uppkopplade fordon, med mera. För vårdens del ger tekniken ökade möjligheter för patienter och anhöriga att få ta del av vård och omsorg på distans. Hälsoapplikationer där man kan ha koll på sina eller anhörigas vitala värden. Säkrare, snabbare och automatisk kommunikation mellan sjukvårdsutrustning och vårdpersonal, med mera.

Vinsten med 5G-tekniken är att den kan hantera stora mängder data på nya och mer avancerade sätt. Den ger extremt snabb uppkoppling med mycket låg fördröjning, större säkerhet och trygghet än dagens nätverkslösningar, till lägre kostnad och energiåtgång.

De fem offentliga aktörer som driver satsningen tillsammans i ett partnerskap är Umeå kommun, Umeå universitet, Umeå Energi och Västerbottens läns landsting samt Umeå Science Park, som också är projektägare.

Fakta om 5G:

• Tekniken kan erbjuda datahastigheter mellan 1 och 10 GB/sekund, vilket är 10 – 100 gånger snabbare jämfört med 4G-nätverk
• Extremt kort fördröjning; ca en millisekund
• Kan ge stöd till upp till 100 gånger så många uppkopplade saker
• 99.999 % tillgänglighet, vilket gör 5G mycket mer stabilt än t.ex. LAN eller Wifi
• 90% minskad energiåtgång i nätverket
• Upp till 10 års hållbarhet för batterier i strömsnåla enheter

Se pressmeddelande om projektet och mer information på:
 www.umea5g.se

Forskarporträtt