"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-22

A-vitamin viktigt för mogna nervcellers överlevnad

NYHET Omvandlingsprodukter från A-vitamin har en viktig roll när nervceller ska överleva sedan de har bildat nervkretsar, visar en grupp forskare vid Umeå universitet i tidskriften Journal of Neuroscience.

Vitamin A är välkänt för sin stora betydelse för synceller och mörkerseende. I den här artikeln handlar det dock om en annan typ av nervceller, de som hör till luktsinnet. Författare är Staffan Bohm, Anna Berghard och doktoranden Maria Hägglund vid Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, samt Jörg Strotmann vid University of Hohenheim, Tyskland.

Upptäckten av luktreceptorer och det faktum att luktnervceller nybildas efter födseln gör att luktsystem kan studeras för att identifiera ämnen som reglerar hur specifika nervcellsnätverk i hjärnan bildas och hur de bibehålls i vuxen ålder. Den nu publicerade studien visar att omvandlingsprodukter, metaboliter, från vitamin A är viktiga för hur länge en mogen nervcell överlever efter det att luktsinnets nätverk av nervceller har bildats.

Vitamin A-syra, även kallad retinsyra, är en av de viktigaste metaboliterna från A-vitamin i kroppen. I artikeln visas att luktnervceller som inte kan svara på det här ämnet förintas genom s.k. programmerad celldöd. Intressant är att vitamin A-syran verkar bestämma en luktnervcells livstid genom att först stimulera överlevnad och sedan bidra till bildandet av ett enzym med rakt motsatt effekt: Cyp26b1 som bryter ned vitamin A-syra inne i nervcellen. Detta resultat är en pusselbit för att förstå vitamin A-syras roll för hjärnfunktionen i vuxen ålder och för hypotesen att förändrad omvandling av vitamin A är inblandad i uppkomsten av neurodegenerativa sjukdomar.

Ytterligare upplysningar:
Staffan Bohm, tel. 090-785 67 02, epost: staffan.bohm@molbiol.umu.se

Hagglund, Maria; Berghard, Anna; Strotmann, Joerg; Bohm, Staffan: "Retinoic acid receptor-dependent survival of olfactory sensory neurons in postnatal and adult mice". The Journal of Neuroscience, 22 mars 2006.

Redaktör: Hans Fällman