"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-01

AcureOmics – nytt bioteknikföretag med inriktning mot personlig medicin

NYHET Det nya Umeåföretaget ska utveckla metoder för personlig medicin. Med personlig medicin avses användningen av nya molekylära analysmetoder för att bättre diagnostisera och behandla patienters sjukdomar. Metoderna är baserade på nya teknologier som kombineras med avancerade dataanalyser.

AcureOmics verksamhet bygger på ledande forskning som bedrivits vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. En av inriktningarna för AcureOmics AB är att utveckla hållbara och tillförlitliga tekniker för patientnära diagnos av olika sjukdomstillstånd som även ska kunna användas för att följa förändringar i tillstånd under och efter behandling. Grunden för personlig medicin är stabila metoder för patientnära diagnos av olika sjukdomar.

– Lovande resultat finns inom området artrit, ledinflammation, där flera olika studier visar konsekventa resultat av de biomarkörer som skiljer friska från patienter med en diagnos. Studien baseras på serumprover och målsättningen är att ha en verktygslåda för patientnära diagnostik av artrit ute på marknaden inom några år, med hjälp av några samarbetspartners, säger Jon Gabrielsson, vd AcureOmics.

Hållbara och tillförlitliga metoder för analys av metaboliter/biomarkörer öppnar möjligheter inom många andra områden. Bland annat pågår arbete med att utveckla metoder for att övervaka effekter av mervärdesmat, functional foods. Detta är viktigt för att kunna utröna om livsmedlet har den avsedda fysiologiska hälsoeffekten.

AcureOmics AB är ett nybildat företag som under starten samarbetar med och återfinns i Umeå Biotech Incubators (UBI) faciliteter i KBC-huset, Umeå universitet. Företagets mål är att med hjälp av kemometriska verktyg bygga upp en unik kompetens för dataanalys och tolkning inom ”omics- området”. ”Omics” är samlingsnamnet för forskning inom genomics, proteomics och metabolomics/metabonomics. Kemometri är enkelt uttryckt matematisk statistik tillämpad på kemiska problem, hur man kan få ut intressant information ur stora kemiska datamängder och hur man kan genomföra experiment så att de ger relevant information.

Företagets grundare är professor Torbjörn Lundstedt, BMC och AcurePharma, professor Thomas Moritz, UPSC, och forskarassistent Johan Trygg, Umeå universitet. Torbjörn Lundstedt har mångårig erfarenhet inom forskning och utveckling från läkemedelsbranschen. Thomas Moritz har 20 års erfarenhet av masspektrometrisk analys av små molekyler. Johan Tryggs forskning är fokuserad på utveckling och applikation av kemometriska metoder inom växt- och däggdjursbiologi samt process analytisk teknologi (PAT).

Kontaktinformation: Jon Gabrielsson, vd, AcureOmics AB Mobil: +46 (0)70 699 59 98
E-post: jon.gabrielsson@acureomics.com
Web: www.acureomics.com Tor Ny, vd, UBI AB Tel: + 46 90 786 65 65 Mobil: + 46 73 620 50 65
E-post: tor.ny@medchem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg