"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-28

Afghanistankännare och genusforskare nya hedersdoktorer

NYHET Anders Fänge, en av Sveriges främsta experter på Afghanistan, och den internationellt välrenommerade genusforskaren Naomi Scheman har utsetts till årets hedersdoktorer vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Anders Fänge, utbildad journalist och tidigare platschef för Svenska Afghanistankommittén, har alltsedan början av 1980-talet gjort betydande humanitära insatser i flera utvecklingsländer, främst i Afghanistan. Genom olika reportage fäste han tidigt uppmärksamheten på den afghanska befolkningens svåra livsbetingelser under den sovjetiska ockupationen, och han har fortsatt att på ett mycket initierat sätt analysera och rapportera om situationen i landet fram till idag.

Som mångårig platschef för Svenska Afghanistankommittén har Anders Fänge varit en pionjär när det gäller att bygga upp och utveckla kommitténs projekt inom jordbruk, sjukvård och skola. En av kommitténs mest betydande insatser är att, trots starkt motstånd och svåra omständigheter, envist satsa på utbildning för flickor och kvinnor, och Anders Fänge har varit starkt pådrivande kraft bakom landets idag tämligen välfungerande och riksomfattande skolväsende.

Anders Fänges analyser om situationen i Afghanistan och i andra utvecklingsländer är mycket efterfrågade, inte minst i radions nyhetsprogram, och han är också en flitigt anlitad föreläsare. I unga år var siktet inställt på en akademisk karriär, och mellan 1968 och 1971 studerade han sociologi och ekonomisk historia vid Umeå universitet.

Naomi Scheman är professor vid the Departments of Philosophy and of Gender, Women's and Sexuality Studies, University of Minnesota, och en internationellt uppmärksammad filosof och genusforskare med ett särskilt fokus på kunskapsteoretiska frågor som väcks i och om samhällsvetenskaperna.

En röd tråd i hennes forskning är genus, vetenskaplig metodologi och etik, och hon har problematiserat grundläggande begrepp som person, identitet och epistemiskt rättfärdigande. Professor Naomi Scheman är speciellt intresserad av de ontologiska och kunskapsteoretiska, samt sociala och politiska frågor som väcks av gränsöverskridande identiteter när det gäller kön, sexualitet och etnicitet.

Naomi Scheman är sedan länge ett välkänt och uppskattat namn i Umeås genusforskningsmiljö, och har gjort enastående insatser för att utveckla genusvetenskapen i Umeå. Hon har haft en mycket positiv och avgörande betydelse för Umeå centrum för genusstudier, och under sin tid som gästande professor vid centret har hon varit ett ovärderligt stöd för alla yngre forskare genom sitt mentorskap och sin generositet med att dela med sig av sina betydelsefulla nätverk och sin intellektuella kompetens.

De två hedersdoktorerna promoveras vid Umeå universitets årshögtid lördag den 20 oktober.

För mer information om Anders Fänge, kontakta:

Magnus Wikström, Handelshögskolan, Umeå universitet Telefon: 090-786 5640
E-post: magnus.wikstrom@econ.umu.se

För mer information om Naomi Scheman, kontakta:

Hildur Kalman, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Telefon: 090-786 6572
E-post: hildur.kalman@socw.umu.se
Pressbilder

Redaktör: Camilla Bergvall