"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-05

Afrikansk borrelia vanligare än väntat

NYHET En ny enkel och billig metod för att ställa diagnos på den i Västafrika oväntat vanliga borreliasjukdomen återfallsfeber beskrivs i den avhandling som Christer Larsson försvarar vid Umeå universitet den 14 december.

Infektionssjukdomen återfallsfeber orsakad av borreliabakterier är mycket vanligare än man hittills trott och ligger bakom hela 10 % av feberfallen i Västafrika. Det har inte funnits någon bra analysmetod för att identifiera bakterien. Därför har många fall feldiagnostiserats och felbehandlats, eftersom symtomen är mycket lika dem hos malaria. De diagnosmetoder som funnits har krävt dyr och avancerad utrustning som inte är tillgänglig på den fattiga landsbygden där sjukdomen är vanligast.

I avhandlingen beskrivs utvecklingen av en ny, enkel och billig diagnostikmetod. Därmed kan diagnosen ställas med minimal utrustning också på små landsbygdssjukhus i Afrika. Den nya metoden har t.o.m. visat sig överlägsen de äldre dyra och avancerade metoderna.

Avhandlingen visar också att borreliabakterierna kan ligga dolda i hjärnan under lång tid för att därefter blossa upp igen. Vidare beskrivs hur bakterien förstör moderkakan och tar sig in i fostret under en graviditet, vilket kan orsaka missfall. De nya rönen är viktiga för att förstå sjukdomen och hur den bäst ska behandlas. Fältarbetet har huvudsakligen utförts i Togo.

Fredagen den 14 december försvarar Christer Larsson, Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Pathobiology of African relapsing fever Borrelia, svensk titel Patobiologi i afrikansk återfallsfeberborrelia. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Major Groove, inst. Molekylärbiologi, hus 6L. Fakultetsopponent är Dr. Sally Cutler från University of East London. Avhandlingen försvaras på engelska.

Christer Larsson är doktorand vid Inst. för molekylärbiologi och nås på tel. 070–358 93 38, epost christer.larsson@molbiol.umu.se  

Redaktör: Hans Fällman