"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-26

Aggregerat protein kopplas till havandeskapsförgiftning

NYHET Proteinet transthyretin är en nyckelfaktor både för att förstå sjukdomsmekanismerna och för att ta fram nya behandlingsformer vid havandeskapskapsförgiftning. Det visar ny studie genomförd av ett flertal forskargrupper, däribland forskare vid Umeå universitet.

Havandeskapsförgiftning uppkommer vid cirka 3-6 procent av alla graviditeter och antalet fall totalt i världen uppskattas till mellan 4 och 8 miljoner årligen. Symtomen är ofta relativt milda där högt blodtryck, protein i urin och ödem är vanligt förekommande. En svårare form av sjukdomen kan dock leda till krampanfall (eklampsi) med risk för hjärtsvikt, lungödem samt skador på hjärna och njurar. Även om det finns kända riskfaktorer är orsaken till sjukdomen fortfarande okänd.

Genom ett samarbete mellan flera forskargrupper, däribland Anders Olofssons grupp vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Umeå universitet, har man nu lyckats visa att ansamlingar av proteinet transthyretin med stor sannolikhet är inblandat i sjukdomsutvecklingen vid havandeskapsförgiftning. De nya rönen, som publiceras i tidskriften American Journal of Pathology, visar hur aggregat av transthyretin återfinns i moderkakan hos drabbade kvinnor samt att lösliga transthyretinansamlingar även kan identifieras i blodet.  

Med hjälp av en musmodell som forskargruppen har använt har man dessutom lyckats påvisa ett patofysiologiskt samband mellan ansamlingar av transthyretin och havandeskapsförgiftning. Genom att injicera blod från sjuka kvinnor så kan man starta sjukdomen även hos mössen. Arbetet visar hur transthyretin nu kan urskiljas som den faktor som startar sjukdomen och att en del av proteinet i kroppen har antagit en felaktig struktur hos individer med havandeskapsförgiftning.

– Vi visar också att det är möjligt att förhindra sjukdomsutvecklingen hos mössen genom att selektivt ta bort de onormala transthyretinsammansättningarna ur blodet, säger Anders Olofsson.

Utöver havandeskapsförgiftning är transthyretin är också det protein som orsakar den i norra Sverige vanliga, sjukdomen familjär amyloidos med polyneuropati, även känd under namnet Skelleftesjukan. Där orsakar ansamlingar av transthyretin skador på perifera nerver.

– Fyndet att ansamlingar av transthyretin nu även kan kopplas till havandeskapsförgiftning knyter samman dessa två tidigare helt oberoende fält. Resultaten ger förutom en ny förståelse av båda sjukdomarna även intressanta uppslag för utveckling av framtida behandlingar, säger Anders Olofsson.

Studien där Umeåforskarna medverkar har koordinerats av Surendra Sharma, professor vid Women and Infants Hospitale-Warren Alpert Medical School of Brown University, Providence, Rhode Island, USA.

För mer information om studien, kontakta Anders Olofsson, forskare vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet.Telefon: 070-354 33 01
E-post: anders.olofsson@medchem.umu.se

Läs studien i American Journal of Pathology.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz