"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-01

Agneta Marell ny vicerektor för samverkan och innovation

NYHET Agneta Marell, kommundirektör i Örnsköldsvik och professor i företagsekonomi, har av rektor Lena Gustafsson utsetts till vicerektor för samverkan och innovation vid Umeå universitet. Hon tillträder uppdraget i februari.

– Jag är oerhört glad för att Agneta accepterat erbjudandet. Agneta är som klippt och skuren för uppdraget då hon förenar sin vetenskapliga tyngd och gott ledarskap med gedigna och aktuella erfarenheter av näringsliv och samhälle. Hon har också det engagemang för dessa komplexa frågor som krävs för uppgiften, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

– Det känns både roligt och stimulerande att få vara med och bidra till den regionala utvecklingen. Umeå universitet har redan haft en betydelsefull roll i den, men jag är övertygad om att den samlade kunskap som finns vid universitets kan nyttjas ännu bättre för att stärka regionens roll ytterligare. Som vicerektor för samverkan och innovation blir min främsta uppgift att jobba för ett fördjupat samarbete mellan akademi, offentlig sektor och privata företag, förklarar Agneta Marell.

Agneta Marell har en gedigen bakgrund inom Umeå universitet samtidigt som hon har ett stort kontaktnät inom både inom näringslivet och inom den offentliga sektorn. Under åren 2004–2007 var hon rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon har haft ett flertal styrelseuppdrag i näringslivet och som ledamot i vetenskapliga forskningsråd, kommittéer och stiftelser. Hon utsågs till professor vid universitetet den 1 januari 2009, samma dag som hon tillträdde tjänsten som kommundirektör i Örnsköldsvik.

Agneta Marell föddes 1964 och växte upp i Floda utanför Göteborg. Hon flyttade till Umeå 1985. Hon blev ekonomie doktor 1998 och docent 2001.

Konsumenters attityder och beteende samt hushålls beslutsfattande har varit centrala ämnen i hennes forskning.

Agneta Marell efterträder Ulf Edlund som varit prorektor för samverkan under perioden juli 1999 till juli 2010. Under hösten har han arbetat deltid som seniorrådgivare med ansvar för en del av de frågor som rör samverkansuppgiften.

Artikel om Agneta Marell i universitetets tidning AktumExtraProfessorspresentation 2009 års festskriftPressbild(Läggs upp under förmiddagen)

Redaktör: Carina Dahlberg