"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-13 Uppdaterad: 2024-05-14, 11:28

AI och nära relationer – kan en robot bli en familjemedlem?

NYHET En åldrande befolkning, sjunkande fertilitet och födelsetal – samhället står inför en rad demografiska utmaningar. Samtidigt blir artificiell intelligens, AI, alltmer närvarande också i frågor som rör vård, omsorg och kärlek. Men kan en robot bli en familjemedlem? Forskningsprojektet AI och nära relationer analyserar hur artificiell intelligens utgör en del av familjebildningar inom spekulativ fiktion.

– Syftet med projektet är att bidra till vår förmåga att tänka kritiskt om de roller vi vill att AI ska spela i vårt samhälle. Analysen kan bidra till att förstå hur vi hanterar samtida utmaningar vad gäller nära relationer och omsorgspraktiker och vilka möjliga alternativ vi kan föreställa oss att AI utgör i framtiden, säger Berit Åström, projektansvarig, Institutionen för språkstudier.

Analysen kan bidra till att förstå hur vi hanterar samtida utmaningar vad gäller nära relationer och omsorgspraktiker och vilka möjliga alternativ vi kan föreställa oss att AI utgör i framtiden

Gränser tänjs mellan mänskligt och icke-mänskligt

Nära relationer fungerar som ett socialt, juridiskt och känslomässigt kitt i samhället. Samtidigt växer AI fram som en alltmer central teknik i vårt vardagliga liv, också inom vård och omsorg där familjemedlemmar ofta spelar en avgörande roll. Släktskap och nära relationer reglerar till exempel vem som har omsorgsansvar för ett barn och vem som får fatta livsavgörande beslut för en annan person.

– Eftersom AI-forskningen tänjer på gränserna mellan vad som är mänskligt och icke-mänskligt är det viktigt att lyfta de utmaningar och möjligheter som utvecklingen bidrar till. Projektet befinner sig i en uppstartsfas där vi precis avslutat en pilotstudie. I den studien har vi analyserat androidmammor på film och tv och vad de säger om synen på föräldraskap, artificiell befruktning och vem som räknas som en människa. Nästa steg blir att titta på berättelser om androider som vårdare inom till exempel demensvård.

Projektet kommer att utgå ifrån kinship studies för att analysera berättelserna. Begreppet Kinship kan avse släktskap men är också en sociokulturell konstruktion som identifierar relationer mellan individer och varelser. Berit har tidigare forskat på representation av mödrar inom bland annat tecknad film, TV, rådgivningslitteratur, kriminallitteratur, science fiction och tidigmoderna texter.

Läs mer om forskningsprojektet AI och nära relationer.

Kontakt

Berit Åström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 35