"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AI och nära relationer

Forskningsprojekt En åldrande befolkning, försämrad fertilitet och sjunkande födelsetal– vårt samhälle står inför en rad utmaningar och för somliga ligger svaret i olika former av AI. Men kan en robot bli en familjemedlem – en mamma, ett syskon, ett barn? Det är frågor som lyfts och debatteras i spekulativ fiktion. Projektet Omsorgskretsar – AI och nära relationer analyserar dessa berättelser och ger insikt om vilka möjliga alternativ vi kan föreställa oss.

En analys av hur AI framställs som en del av familjebildningar i samtida spekulativ fiktion hjälper oss att se hur och var AI kan bli en del av det intimt mänskliga, samt hur dessa frågor speglar nutida samhälleliga, demografiska utmaningar: en åldrande befolkning och sjunkande fertilitet och födelsetal. Syftet med projektet är att bidra till vår förmåga att tänka kritiskt om de roller vi vill att AI ska spela i vårt samhälle. Analysen ger insikt i hur vi förstår och hanterar samtida utmaningar vad gäller nära relationer och omsorgspraktiker och vilka möjliga alternativ vi kan föreställa oss.

Projektansvarig

Berit Åström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Digital humaniora, Genusvetenskap, Litteraturvetenskap

Projektbeskrivning

Artificiell intelligens blir allt mer central i många aspekter av våra dagliga liv, inklusive de vi ser som mest intimt mänskliga: vård, omsorg och kärlek. Då AI-forskningen alltmer tänjer på gränserna mellan mänskligt och icke-mänskligt blir det allt viktigare att lyfta potentiella problem och möjligheter en sådan utveckling för med sig. Det arbetet utförs redan i spekulativ fiktion i berättelser som utforskar framtida AI-scenarier, t ex i tv-serier som Raised by Wolves, där androider ser sig som föräldrar och romaner som Today I am Carey, där en robot programmerad för åldringsvård blir en älskad familjemedlem.

Kinship studies – nära relationer

Projektet kommer att använda begreppet "kinship", släktskap och nära relationer, för att analysera berättelserna. Nära relationer utgör grundvalen för vårt samhälle och fungerar som ett socialt, juridiskt och känslomässigt kitt. Det reglerar inte bara vem som är ansvarig för att ge omsorg och fatta livsavgörande beslut, utan också vem som erkänns som medborgare och person.

Hur vill vi att vårt samhälle ska se ut?

En analys av hur AI framställs som en del av familjebildningar i samtida spekulativ fiktion hjälper oss att se hur och var AI kan bli en del av det intimt mänskliga, samt hur dessa frågor speglar nutida samhälleliga, demografiska utmaningar: en åldrande befolkning och sjunkande fertilitet och födelsetal. Syftet med projektet är att bidra till vår förmåga att tänka kritiskt om de roller vi vill att AI ska spela i vårt samhälle. Analysen ger insikt i hur vi förstår och hanterar samtida utmaningar vad gäller nära relationer och omsorgspraktiker och vilka möjliga alternativ vi kan föreställa oss.

Senast uppdaterad: 2023-03-13