"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-06

”Akademiker i Företag” – viktigt projekt för företag i norr

NYHET Den utvärdering som gjorts av projektet Akademiker i Företag visar att det har påskyndat utvecklingsprocesser hos de deltagande företagen. För några företag har projektet till och med varit mycket viktigt för den fortsatta fortlevnaden.

– Syftet med projektet är att bidra till utveckling av näringslivet genom att små och medelstora företag erbjuds ny kompetens för sina utvecklingsprojekt. Projekten genomförs av studenter och nyutexaminerade i form av examensjobb och JobbEtt – första jobbet efter examen, säger Erika Asplund, områdeschef på Studentkraft och ansvarig för Akademiker i Företag, AIF, vid Umeå universitet.

Analysen av projektet Akademiker i Företag 2003–2005, visar att det har påskyndat utvecklingsprocesser i de deltagande företagen. Studenterna har i sina examensjobb och inom JobbEtt genomfört analyser och utvärderingar av företagens verksamhet. Detta har bland annat genererat effektiviseringar i produktionen, förändrade arbetsrutiner och genomförda friskvårdsprogram för de anställda i ett antal av de undersökta bolagen.

AIF har också genom studentsamarbetet skapat förutsättningar för några företags fortlevnad genom att tillhandahålla kostnadseffektiv hjälp med kvalificerade dokumentationsarbeten, miljöledningssystem och liknande kvalitetssäkringar för små och medelstora företag i Västerbottens och Norrbottens län.

En majoritet av de tillfrågade har uttryckt att det skett ett positivt kunskapsutbyte mellan företagen och studenten. 91 % tycker att studenterna har bidragit med nya teoretiska perspektiv och ny kännedom om marknaden, företagens produkter eller exempelvis det material man arbetat med
– Företagarna å sin sida upplever att de hjälpt studenten med verklighetsförankrade situationer där teorier och nya kunskap kunnat prövas. Båda parter har på så viss haft behållning av samarbetet, säger Erika Asplund.

24 studenter har fått hel- eller deltidsanställningar hos de undersökta företagen efter utfört examensjobb eller JobbEtt. Orsaken till att fler akademiker inte har rekryteras i de deltagande företagen under projektperioden beror snarare på svag ekonomi än brist på intresse.

En övervägande del av de undersökta företagen har uttryckt att de önskar att de hade möjlighet att både anställa och knyta fler med högskoleutbildning till företaget. Projektet har inte påverkat tillväxten i de undersökta företagen genom någon konkret tillförsel av nya produkter eller marknader mellan 2003–2005. Däremot har det bidragit till utvecklingsarbete inför framtida satsningar och genererat framåtskridande hos de deltagande företagen.

Akademiker i Företag drivs av Enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet, och finansieras av Mål 1 samt Länsstyrelsen i Västerbottens och Norrbottens län inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet. 19 kommuner i de båda länen delatar även såväl i medfinansiering som samarbete.

För mer information samt tips på studenter och företag som deltagit i din region kontakta:

Erika Asplund, områdeschef studentkraft, Umeå universitet.Tel: 090–786 50 23Mobil: 070-280 50 23
E-post: erika.asplund@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg