"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-12

Akademisk forskning och bolagsutveckling berikar varandra

NYHET För unga läkemedelsbolag har Umeå Biotech Incubator helt rätt inriktning, enligt kemiprofessor Fredrik Almqvist, och det behöver inte vara så komplicerat att ta en affärsidé vidare när rätt hjälp ges. Det som behövs är en grundläggande förståelse för vad som kan publiceras och sägas innan en eventuell patentprocess är inledd.

Fredrik Almqvist, professor vid Kemiska institutionen, har en huvudinriktning som enkelt uttryckt är att göra nya små molekyler för att svara mot stora frågor. Bland annat samhällsutmaningar som antibiotikaresistens eller botemedel för sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers.

Genom företaget Spinchem AB, startat redan 2007 i samarbete med Knut Irgums dåvarande bolag SeQuant, har Fredrik Almqvist försett forskning och industri med en ny omrörarteknik för bland annat kemiska processer.  Genom Quretech Bio AB, startat tillsammans med Jörgen Johansson och Sven Bergström vid Umeå universitet samt Scott Hultgren vid Washington University in St. Louis, nyttiggörs nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar. Basen i detta fall är kemiplattformen som utvecklats i Fredrik Almqvists laboratorier samt de djupa molekylärbiologikunskaper som molekylärbiologerna i företaget besitter.

Med dessa båda bolag finns en färdig kanal för nya upptäckter. I den processen gäller det självklart att hålla koll på vad som är akademisk forskning och vad som är utveckling i bolaget.

Vid sidan av målet att dra sitt strå till stacken vad gäller möjliga lösningar på de stora samhällsutmaningarna vill Fredrik Almqvist gärna se möjligheter och bidra till utvecklingen i Umeå och regionen genom att skapa arbetstillfällen. Givetvis tar det mycket tid att både bedriva excellent forskning och bidra till bolagens utveckling men Fredrik Almqvist får energi av att det händer bra saker runt omkring honom på många nivåer.

– Det går inte att räkna timmarna. Båda verksamheterna berikar varandra och den kanal för nyttiggörande av forskningsresultat som bolagen utgör är mycket värdefull, säger Fredrik Almqvist.

Men han menar också att det gäller att vara ödmjuk även om det går bra en period. Nästa stund kan stressen över att dra in forskningsmedel komma och då är det bra att vara laddad med positiv energi. 

Umeå Biotech Incubator (UBI) har hela tiden varit dörren in till innovationsstödsystemet för Fredrik Almqvist.

– UBI har hjälpt till på ett mycket bra sätt, ställt rätt frågor och varit peppande vid rätt tillfällen, säger han.

Text: Mats Falck
Foto: Jonas Gunséus

Redaktör: Ingrid Söderbergh