"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-18

Akademisk podcast fyller 100

NYHET Astroturfing, Tomas Tranströmer och en rumpchock. Sedan augusti 2011 har rubrikerna och ämnena avlöst varandra i podcasten Mediespanarna.

Fr v Jesper Enbom och Erik Lindenius

Bakom podcasten, som är vad den heter, står Erik Lindenius och Jesper Enbom. Båda med ursprung i studier, arbete och forskning vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Mediespanarna är vad man kan kalla ett typiskt podcastformat. Ett ostört samtal som ges ett större utrymme än vad som är vanligt i traditionella radioprogram. Förutom Erik och Jesper medverkar som regel en gäst som deltar i diskussionen om ämnet för dagen.

Efter att i drygt två år ha producerat och själva lett 52 timmar och 37 minuter av Mediespanarna har de nu kommit fram till avsnitt 100.

– I avsnitt 100 tyckte vi det skulle vara kul att göra något annorlunda. Istället för att själva intervjua och prata med någon, bjöd vi in en gäst-programledare som fick intervjua och fråga ut oss istället, berättar Erik Lindenius.

– Det blev Per Melander, kollega på kansliet för humaniora, som har en bakgrund som programledare på både SR och SVT, som fick uppdraget. Det kändes ovant men samtidigt intressant att ta rollen som ”intervjuoffer”.

­– I vanliga fall har vi konsekvent undvikit att prata om oss själva. Det är ämnena och gästerna som har varit det viktiga. Men eftersom man bara fyller ”100 avsnitt” en gång tänkte vi att jubileumsavsnittet fick handla om något vi kan väldigt väl, vår egen podcast.

Fakta om Mediespanarna

Sedan starten har Mediespanarna alltså avverkat 100 podsändningar.  I snitt har avsnitten haft en sändningstid på 31:34, där det kortaste varit 17:35 och det längsta 52:25.

Totaltiden för de hittills producerade 100 avsnitten är 52 timmar och 37 minuter.

I sändningarna har 48 gäster deltagit, 24 män och 24 kvinnor.

När det gäller ämnesområden med koppling till universitetsvärlden som passerat i Mediespanarna har det bland annat handlat om Historia, Idéhistoria, Litteraturvetenskap, MKV, Engelska, Etnologi, Sociologi, Socialt arbete, Pedagogiskt arbete, Nordiska språk, Psykologi, Konstvetenskap och Drama-Teater-Film.

Av personer från den akademiska världen har 6 professorer, 5 docenter, 9 lektorer och 8 doktorander medverkat i Mediespanarna.

Kontakt: erik.lindenius@umu.se, +46 90 786 56 24, +46 70 585 77 78, jesper.enbom@umu.se, +46 90 786 95 32, +46 70 274 75 00

Lyssna på senaste och tidigare avsnitt av podcasten Mediespanarna

Redaktör: Per Melander