"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-17

Aktion rädda bin och andra insekter i Norrland!

NYHET De senaste larmrapporterna om insekternas nedgång på jorden har knappast undgått någon. Det pågår nu flera räddningsaktioner runt om i världen – både ideellt och kommersiellt, till exempel genom försäljning av insektshotell och speciella fröpåsar. Vid Umeå universitet uppmärksammas krisläget med uppstart av ny forskning kring insekter i Norrland och just nu en rad informationsaktioner för allmänheten under 18-27 maj samt i sommar.

Varför är insekterna så viktiga? Ett av de viktigaste argumenten är att 80 procent av alla blommande växter på jorden är beroende av pollinerande insekter, såsom honungsbin, humlor, fjärilar, och blomflugor. Detta innebär att en stor del av den globala födoproduktionen är beroende av insekter.

Men vi får inte glömma bort att utöver detta har insekterna flera andra viktiga funktioner i våra ekosystem – till exempel lever många djur såsom fåglar och fiskar på insekter.  Det säger sig självt att om insekterna försvinner så kommer flera ekosystem att destabiliseras.

Det finns indikationer på att insekterna verkar ha minskat i antal med 40-75 procent.

– Det finns flera anledningar till att det har gått så här långt, och även om det är lätt att ryckas med i snudd på desperata reaktioner så är det viktigt att utforska fenomenet för att se vad som egentligen gäller för vår egen omgivning här i Norrland. De studier som har publicerats hittills har utförts på ett urval andra orter i världen och det är därmed inte självklart att vi kan generalisera vissa observationer på enstaka orter till alla andra ställen. Vidare är det inte heller säkert att alla räddningsaktioner som görs på enstaka regioner gynnar insekterna på andra regioner – här behövs verkligen en bättre ekologisk förståelse för den lokala miljön, säger Natuschka Lee, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Hon och hennes kollegor har märkt att det saknas elementär kunskap och att det behövs mera lokal forskning kring frågor som: Vilka insekter har vi egentligen i Norrland och vilka miljöer bör vi skapa för att gynna just dessa? Hur står det till med insekternas hälsa?  På många orter runt om i världen, inklusive södra och mellersta Sverige, finns det flera allvarliga insektssjukdomar till exempel hos honungsbin.

Tyvärr är det också så att grundforskningen och undervisningen kring insekter och andra leddjur länge har kommit i skymundan jämfört med andra prioriterade områden. 

- Nu när en snudd på kommande katastrof står vid dörren har vi samlat oss; en grupp forskare och pedagoger vid Umeå universitet och SLU har nyligen startat upp ett nätverk för att samla kompetensen kring insekter och andra leddjur i Västerbotten och andra delar av Norrland. Tillsammans ska vi diskutera och planera nya forskningsprojekt, föredrag, undervisningsformer och aktioner för allmänheten kring detta tema, säger Natuschka Lee.

Olika typer av viktiga forskningsområden kommer att uppmärksammas på flera sätt under den närmsta tiden. Ett konkret exempel är vårt nystartade projekt kring pollinerande insekter där vi kommer att presentera dels nya typer av forskningsprojekt i Umeå, dels olika aktioner för allmänheten.

– Vi hoppas att dessa aktioner kommer att informera allmänheten bättre om insekter och om vilka åtgärder som är relevanta för  just vår egen region. Vi vill gärna inspirera allmänheten till att delta i inventering av insekter i vår omgivning och hoppas att åtminstone några börjar fundera på hur de vill gestalta sin omgivning, balkong, trädgård med mera, för att skapa bättre miljöer för de pollinerande insekterna och andra insekter i Umeå. Det är ju tyvärr så att i all vår glädje att expandera Umeå stad så har vi kommit lite på efterkälken med att återskapa gynnsamma miljöer för de organismer som vi har trängt bort. För Umeå campus håller vi på att diskutera tillsammans med Akademiska Hus hur vi kan göra vårt campus ännu mera pollinerarvänligt, säger Natuschka Lee.

Till sommaren kommer konstnärligt designade insektshotell att ställas upp på ett urval platser på universitetets campus och i Umeå stad. Det kommer också att ställas upp bikupor på Universitetets campus för både forsknings- och utbildningssyften.

 

Aktioner maj 2019:

18-26 maj: Svenska Pollineringsveckan där aktiviteter ordnas på olika håll i Sverige

I Umeå bidrar Umeå universitet med en aktion kring pollineringsekologi på Fascinerande växters dag lördagen den 18 maj

 

Måndag 20 maj: Internationella bi-dagen uppmärksammas över hela världen

Forskaren Natuschka Lee i kort liveintervju på Sveriges Radio P4  med journalisten Pia Diaz Bergner

 

Onsdagen 22 maj: Biologiska mångfaldens dag – aktioner med studenter kring pollinerande insekter och deras växter

 

Måndag 27 maj: Gästföreläsning vid Umeå universitet: ”Varför är honung bra?” med den kända journalisten Alexandra de Paoli, honungs- och hälsoörtsexpert, som medverkar i de nationella aktionerna ”Svenska Bin” och ”Pollinera i Sverige”.

Forskaren Natuschka Lee intervjuas i en dokumentär (30 minuter) i Sveriges Radio med journalisten Gunilla Nordlund

 

Kommande Insektsaktioner under sommaren 2019:

Flera datum: Växt- och insektssafaris i Umeåregionen för allmänheten

Onsdag 5 juni: Världsmiljödagen – aktion tillsammans med Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten

Lördag 15 juni: Föreläsning i samband med konst-naturprojektet ”Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar”, Konsthall Norra Kvarken, Nordmaling.

31 augusti-1 september: LONA-dagarna (Lokal naturvårdssatsning kring vilda pollinerande insekter i Västerbotten)

 

Mer information och fördjupning:

Forskning vid Umeå universitet kring pollinerande insekter 

Forskarblogg med Natuschka Lee om pollinerande insekterna och annat intressant

 

För journalister:

Journalister har möjlighet att boka tid med Alexandra de Paoli för intervju den 27 maj. Kontakta Natuschka Lee för tidsbokning.

Pressbilder på Natuschka Lee. Foto Johan Gunséus

 

TEXT: INGRID SÖDERBERGH