"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-08-25

Aktuell forskning ger bättre förståelse för samernas situation

NYHET Forskningen intresserar sig allt mer för det samiska och även hos allmänheten finns intresse för att lära mer om den nordliga ursprungsbefolkningen. I dagarna kommer en ny bok om aktuell nordisk forskning om samernas samhälle, kultur och historia.

De senaste åren har Umeå universitet satsat på forskning om den samiska befolkningens historia, samhälle och kultur. Bland annat har Cesam, ett center för samisk forskning, startats, som fungerar som nod för både svensk och internationell forskning inom området. 

I dagarna ger de ut en ny bok som erbjuder läsaren en inblick i aktuell samisk forskning. Antologin ”Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken” innehåller artiklar om bland annat bilden av det samiska, äldre samisk historia, samisk demografi, statlig politik och Barentsområdets historia författade av doktorander och forskare från Sverige, Norge och Ryssland. Boken ger möjligheter till bättre förståelse för ursprungsbefolkningarnas situation i historien och idag.

Redaktörer är docent Patrik Lantto och docent Peter Sköld.
– Boken är ett viktigt bidrag i ett forskningsområde som är på stark frammarsch. Det här är den första publikationen i en skriftserie som vi nu startar vid Cesam för att sprida kunskap om studier av exempelvis politik, hälsa, kultur, historia och arbete bland samer men också andra minoriteter och ursprungsbefolkningar i Barentsområdet, säger docent Peter Sköld som är föreståndare vid Cesam.

De flesta artiklarna i boken har koppling till strukturer, gränser och föreställningar relaterade till det samiska forskningsområdet. Men det finns också artiklar som behandlar till exempel kväner, Tornedalingar och sovjetiska krigsfångar i Norge.

Mer information om Cesam finns på www.cesam.umu.se

För mer information eller intervju, kontakta redaktörerna

Peter SköldCentrum för samisk forskning (Cesam)Tel: 090-786 50 00,
Epost: Peter.Skold@cesam.umu.se

Patrik LanttoInstitutionen för historiska studierTel: 090-786 50 00
E-post. Patrik.Lantto@histstud.umu.se

Boken ”Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken” kan beställas av Gretha Gustafsson, CesamTel 090 786 67 21
Ee-post: gretha.gustafsson@cesam.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink