"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-25

Aktuellt angående branden på Geografigränd

NYHET Har du låneböcker från universitetsbiblioteket som blivit förstörda under branden på Geografigränd?

Om böcker lånade från universitetsbiblioteket har förstörts i branden tar du först kontakt med försäkringsbolaget. Kontakta sedan UB: Huvudbiblioteket: stefan.fleig@ub.umu.se, 786 59 98. Medicinska biblioteket: gun.andersson@ub.umu.se, 785 85 34.
Saknar du hemförsäkring, kontakta ovanstående för uppgifter om olika alternativ och kostnader.

Umeå studentkår informerar sina medlemmar

De boende på Geografigränd 2A-2J drabbades under julen av en brand som, i många fall, inneburit omfattande skador på lägenheter och byggnader. Därutöver har många förlorat personliga ägodelar som inte alltid kan ersättas. Från Umeå studentkårs håll skickar vi vårt stöd till de som drabbats.

För de som är medlemmar i Umeå studentkår och som drabbats av branden, har vi från kårens håll möjlighet att ställa upp med följande:

- Akutlån till de drabbade: Som drabbad har du möjlighet att få ett räntefritt lån (upp till 3000 kr) av Umeå studentkår som täcker nödvändiga inköp av förlorade ägodelar. För mer information om akutlånet, kontakta Umeå studentkårs ordförande Robert Östberg på ordf@umeastudentkar.se eller 070-686 90 10.- Stöd och hjälp, t.ex. i kontakt med olika parter
Läs mer på US hemsida: http://www.umeastudentkar.se/

Kvartersvärden

Kvartersvärden finns tillgänglig mellan kl 7.30-16.30 på telefon 070-324 27 27 eller 070-629 75 72. Kvartersvärden kan hjälpa till med praktiska frågor som rör lägenheterna. Kvartersvärdslokalen hittar du på Geografigränd 8J. På dörrens utsida kommer vi även att sätta upp information, samma information som publiceras på Bostadens hemsida.

Bemanning nyårsafton kl 09.00-12.00, nyårsdagen 12.00-15.00, fredag 2 januari 07.30-16.00

VIKTIGA TELEFONNUMMER OCH ADRESSER

För råd och stöd

Socialjouren, tel 090-16 10 02

Frågor om branden

Räddningstjänsten dygnet runt jour, telefon 090-16 22 20.

Frågor om sanering och magasinering av tillhörigheter

Ocab, telefon 070-572 01 30

Öppettider och telefonnummer för frågor om ersättningsboende

OBS! Öppettiderna nedan gäller endast telefon.Tisdag 30 december kl 09.00 – 16.30Nyårsafton kl 09.00 – 12.00 Nyårsdagen kl 12.00 – 15.00 Fredag 2 januari kl 09.00 – 15.00Måndag 5 januari kl 09.00 – 12.00 Onsdag 7 januari – Fredag 9 januari kl 09.00 – 16.30
Telefonnummer 090-17 77 07

Uppdaterad information 2008-12-29, kl. 13.00

Psykosocialt stöd

Om du har behov av psykosocialt stöd (ex vis i form av avlastande samtal) kan du kontakta Umeå Socialtjänst på telefon 090-16 10 02. Ålidhems kyrka erbjuder också kontaktstöd, telefon växel 090-200 27 00. Du kan även vända dig till din hälsocentral.

Ekonomiskt stöd (försörjningstöd)

Om du saknar hemförsäkring och inte har ekonomiska medel kan du ansöka om försörjningsstöd hos Socialtjänsten på telefon 090-16 10 02. Läs mer om villkor för försörjningsstöd på Umeå kommuns hemsida

Uppdaterad information 2008-12-28, kl. 16.00

Viktig info från försäkringsbolagen till oförsäkrade och försäkrade

En brandteknisk undersökning kommer att göras för att se om det går att konstatera orsak till branden. Undersökningen kommer att ta en tid att göra och i slutändan kan det tänkas att någon anses ansvarig för branden.

Om det då finns en ansvarsförsäkring kan den ansvariges försäkring eventuellt lämna ersättning för:- Värdet av oförsäkrat lösöre- Kostnader som inte ersätts av hemförsäkringen/fastighetsförsäkringen- Merkostnader för resor, förlorad arbetsförtjänst, merkostnader för hyra mm
- Självrisker mm

Skriv därför ner de kostnader du haft och spara eventuella kvitton och övrig dokumentation.

Ansvarsförsäkringar ersätter normalt de skadelidande för sak och personskador enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Vad gör jag som oförsäkrad eller jag som har kostnader som inte ersätts av min hemförsäkring? - Ta hand dina personliga tillhörigheter - Rensa ut och kasta egendom som inte har något ekonomiskt värde (skräp, lösa papper, reklam etc)- Kasta inte egendom som du kommer att göra anspråk på innan ansvarsfrågan är utredd- Kastas egendom be kvartersvärden dokumentera eller bevittna vad som kastas (fotografera gärna)
- Ordna bostad (fastighetsägaren kan eventuellt vara behjälplig)

Viktigt att veta: Det är den som lidit skada som ska visa att man haft de kostnader som man ställer som skadeståndskrav.
När ansvarsfrågan är utredd kommer information att gå ut om det.

Uppdaterad information 2008-12-29, kl. 18.00

Försäkringsfrågor

Folksam, Åsa Vännman, telefon 0708-316 352Länsförsäkringar, Eva Åström, telefon 090-109 275Länsförsäkringar, Robert Carlsson, telefon 090-109 262IF, Sven-Olof Olofsson, telefon 0706-963 530
Trygg-Hansa, Göran Fernerud, telefon 0705-709 960

Rapport från Räddningstjänsten

Räddningstjänsten rapporterar att branden på Geografigränd 2A-2J är släckt och under kontroll. Nu är det efterbevakning som gäller, ifall elden skulle flamma upp igen. Lägenheterna på plan 1-3 har alltså lukt- och vattenskador, medan lägenheterna på plan 4 har omfattande brandskador. Det finns ingen överhängande risk för ras men av säkerhetsskäl är vissa delar avspärrade. Hyresgäster som vill komma in i sina lägenheter kommer därför att få låna skyddshjälm.

Uppdaterad information 2008-12-28, kl. 16.00

Besiktningen klar, beslut om återuppbyggnad

Fastigheten och alla lägenheter är nu besiktade. Representanter från AB Bostaden och försäkringsbolagen genomförde besiktningen tillsammans med skadeinspektörer. Även saneringsföretaget Ocab har deltagit i besiktningen. Under besiktningen dokumenterades i vilket skick fastigheten och lägenheterna var. Beslutet är att återuppbygga fastigheten. Det som händer närmast är att man försöker rädda fasaden och skapa nytt tak. Det kommer att ta minst ett år innan fastigheten är återuppbyggd. Samordningsansvarig för återuppbyggnaden är Folke Parkle, AB Bostaden.

Uppdaterad information 2008-12-29, kl. 18.00

Möjligt besöka sin lägenhet även på tisdag

Även imorgon kan hyresgäster som vill komma in i sina lägenheter på i första hand plan 1-3. Det gäller från kl 12.00 och fram till ca 14.00. Tillträdet sker på ett samordnat sätt och du kan kontakta din kvartersvärd om du vill ha mer information. Det finns ingen överhängande risk för ras men av säkerhetsskäl är vissa delar avspärrade. Hyresgäster som vill komma in i sina lägenheter kommer därför att få låna skyddshjälm.

Besök på andra tider

Nya beslut om när det är möjligt att besöka lägenheterna på Geografigränd 2 fattas utifrån nya bedömningar av Räddningstjänsten.

Skicka ombud att besöka lägenheten

Det går bra att skicka ombud, om de har nyckel med sig samt kan legitimera sig.

Uppdaterad information 2008-12-28, kl. 16.00

Bevakning av lägenheterna fortsätter

Fastigheten är avspärrad och bevakad av G4S (ett bevakningsföretag). Inga obehöriga tillåts komma in och bevakningen fortsätter till dess alla lägenheter är tömda på egendom.

Inför lägenhetsbesök

Viktigt att du tar med nyckel för att komma in i din lägenhet!Du får låna en skyddshjälm när du kommer dit.Ta med en ficklampa eftersom elströmmen inte fungerar.Ta med papper och penna, skriv upp allt som är skadat för att informera ditt försäkringsbolag. Har du en kamera (eller kameramobil) kan du ta foton för att dokumentera dina ägodelar.
Töm din kyl och frys om du har möjlighet, då strömmen inte fungerar.

Sanering av lägenheterna

Ocab ansvarar för att sanera lägenheterna på uppdrag av försäkringsbolagen. Innan lägenheterna töms, för sanering och magasinering, kontaktar Ocab hyresgästerna. Har du frågor om det här kan du kontakta Ocab på telefon 070-572 01 30.

Uppdaterad information 2008-12-29, kl. 18.00

Bostadsförmedling för drabbade hyresgäster startar imorgon

I samverkan med försäkringsbolag och Umeå Socialtjänst samordnar nu AB Bostaden förmedling av ett ersättningsboende för drabbade hyresgäster på Geografigränd 2. Redan under morgondagen kommer de första erbjudandena att kunna förmedlas till hyresgästerna.

Strävan att lösa boendefrågan långsiktigt

Strävan i fördelningen har varit att så långt möjligt kunna erbjuda ett boende som fungerar även på lite längre sikt.

Prioriteringar vid fördelning av boende

Fördelningen av ersättningsboende sker så långt möjligt utifrån den lägenhetstyp hyresgästerna bott i på Geografigränd och de erbjudanden som finns att tillgå just nu.

Personlig kontakt med alla hyresgäster med kontrakt

Med start imorgon kommer alla hyresgäster som har hyreskontrakt med AB Bostaden att bli kontaktade. Målsättningen är att alla ska vara kontaktade senast på fredag.

Drabbade hyresgäster utan kontrakt

De hyresgäster som saknar kontrakt men bott i någon av lägenheterna på Geografigränd 2 (exempelvis som inneboende eller i kollektiv) kan exempelvis bli erbjudna ett enkelrum. Bokning sker via Bostadens webb, www.bostaden.umea.se Kötiden för dessa boende återställs efter kontakt med Bostadsuthyrningen (se nedan).

Kötiden

Hyresgäster som står i Bostadens kö kommer inte att tappa kötid för att de får en ersättningslägenhet. Kötiden kommer att regleras i ett senare skede, så du behöver inte göra något just nu.

Hyra och avgift för bredbandsuppkoppling behöver inte betalas

Bor du i en lägenhet på Geografigränd 2A-2J behöver du självklart inte betala någon hyra eller avgift för internet för januari. Har du redan hunnit betala kommer vi att återbetala den så snart som möjligt. Återbetalningen går snabbare om du hör av dig till oss och meddelar ditt bankkontonummer. Ring då under kontorstid via växeln 090-17 75 00 och be att få tala med någon som jobbar på ekonomiavdelningen.

Uppsägning av elabonnemang

Bostaden gör en uppsägning av elabonnemangen för samtliga hyresgäster på Geografigränd 2. Du behöver alltså inte göra något själv om du har avtal med Umeå Energi.

Uppdaterad information 2008-12-27, kl. 17.00

Återflyttning

Drabbade hyresgäster kommer – om de vill - att ha företräde till Geografigränd 2 när fastigheten är uppbyggd igen. Vi räknar med att det kommer att ta mycket lång tid och i dagsläget är det omöjligt att säga när det kan ske.

Kontrakt för inflyttning under våren

Har du fått ett kontrakt för att flytta in i en lägenhet på Geografigränd 2A-2J under våren kommer du att erbjudas ersättningslägenhet. Du behöver inte göra något just nu, men kan kontakta uthyrningen efter 7 januari för att få veta mer. Det går också bra att mejla till uthyrning@bostaden.umea.se

Din post

På postkontoret vid Ålidhems centrum kan du som bor på Geografigränd 2A-2J hämta din post under vardagar mellan kl 14.00-16.00. Posten rekommenderar dock att du gör en tillfällig adressändring så snart du vet vilken adress du kommer att bo på den närmaste tiden.

Adressändringskostnad

Prata med ditt försäkringsbolag i frågan.

Mer information

Det dyker hela tiden upp nya frågor och vi försöker besvara dem så snart vi kan. AB Bostaden informerar löpande på sin hemsida. När det behövs tar vi också direktkontakt med hyresgäster.

AB BostadenElisabeth LindKommunikationsansvarigTelefon: 0702-42 81 42E-post:
Webb: www.bostaden.umea.se

Aktuell information finns också på Umeå kommuns hemsida

samt Bostadens hemsida

Redaktör: Carina Dahlberg