"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-28

Aktuellt från dagboksprojektet Vi lämnar spår!

NYHET 100 dagböcker har under våren 2013 fram till våren 2014 delats ut i Umeå till kvinnor i olika åldrar, inom ramen för det feministiska dagboksprojektet Vi lämnar spår! Därutöver har ytterligare en dagbok nu tagit form, nummer 101. Den nya dagboken är ett resultat av två aktiviteter inom projektet: en feministisk frukost på bokcaféet Pilgatan i Umeå och en workshop under genusforskarkonferensen g14, även den i Umeå. Båda aktiviteterna har genererat spår i form av två olika slags dagboksanteckningar som deltagarna skapat och som nu sammanställts.

Den första aktiviteten, ”Feministisk frukost – rita en dagboksserie med Anneli Furmark” hölls den 8:e november 2014, med drygt ett trettiotal besökare. Frukosten inleddes med just en frukost, kaffe eller te och goda smörgåsar, för att efter en stund övergå i en presentation av nutida serier som konstnären och serietecknaren Anneli Furmark höll. Deltagarna fick ta del av kvinnliga serietecknares bilder och berättelser som kan tillhöra dagboksgenren – seriedagboken. Furmark presenterade även egna serier och motiv och hon lyfte framförallt vardagsnära berättelser kring ämnen som barndomen, uppväxten, livet i samtiden och i backspegeln. Därefter bjöds deltagarna in att rita varsin serie inom temat: min bordsgrannes morgon. Då berättades det först i par om par om just denna lördagsmorgon och sedan tog tecknandet vid. Trettio av dessa tecknade morgonberättelser finns återgivna i den 101:a dagboken.

Den andra aktiviteten var en workshop vid genusforskarkonferensen g14 i Umeå den 26–28 november 2014 under rubriken ”Dagboken som mötesplats för vardagsminnen, aktivism och forskning”. Workshopens syfte var att spegla dagboksgenren från olika perspektiv, och målgruppen var forskare, praktiker och aktivister. Efter presentationer av olika nutida dagboksprojekt erbjöds deltagarna att själva lämna spår genom att skriva ner en dagboksanteckning. Det föreslagna ämnet var: intressanta samtal eller möten under konferensen. Tretton dagboksanteckningar återges efter serierna i den 101:a dagboken.

Nu har det gått två år sedan den första dagboken delades ut och vi i projektgruppen ser fram emot att dagböckerna under hösten börjar lämnas in till projektets brevlåda, Bokcafé Pilgatan.

Kristina Larsson, Kerstin Norlander, Eva Skåreus

Redaktör: Emma Skog