"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-27

Aktuellt om flyktingmottagandet av ensamkommande barn

NYHET Den 23 november genomförde socionomutbildningen (i samarbete med SOSUM) en öppen, välbesökt temaeftermiddag för alla socionomstudenter och yrkesverksamma. Temat var flyktingmottagandet av ensamkommande barn och unga (EKB)

Hur ser mottagande, etablering och integration i det speciella läge vi har idag med den kraftigt ökande flyktinginvandringen. Vi har inte haft så många ensamkommande barn sen andra världskriget och medelåldern är idag på 14 år.

Programmet fokuserade på beskrivningar av det faktiska läget. (Gabriella Strååt, länsstyrelsen) samt på det professionella bemötandet på HvB för ensamkommande. främst när det gäller dessa unga (Mehdi Ghazinour Professor i Socialt arbete).

Antalet flyktingar som kommer till Sverige har ökat från 81 000 2014 till beräknat 190 000 2015. Den grupp som ökat mest är ensamkommande barn mellan 13 och 17 år vilket ställer stora krav på kommunernas handlingsberedskap och resurser. 

När det gäller det bemötandet framhöll Mehdi Ghazinour att vi inte ska stirra oss blinda på kulturkonflikter och kulturproblem. Det är ofta svårförståeligt och främmande. De flesta som flytt från länder i krig har traumatiserade minnen och erfarenheter men har för den skull inte posttraumatiska syndrom. I ett fungerande välkomnade förhållningssätt skall den professionelle helst fokusera på vardagliga beteendefrågor och sträva efter att på det sättet komma över barriärerna. Mehdi framhöll också teamarbete på HvB där man utnyttjar de olika kompetenser som ofta finns hos personal.

Redaktör: William Vestman Malmi