"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-27

Akut behov av praktisk fysikundervisning i Laos

NYHET De flesta elever och studenter i Laos har aldrig gjort eller sett ett fysikexperiment. Det visar Thongloon Vilaythong i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 29 april. Resultaten pekar på att det finns ett akut behov av att utveckla fysikundervisningen i landet.

Laos är ett av de minst utvecklade länderna i världen med en svag bas för vetenskap och dålig arbetsmarknad för akademiker. Majoriteten av de studenter som börjar på universiteten saknar helt erfarenhet av och färdigheter i att göra praktiska fysikövningar trots att det i de officiella läroplanerna står att lärare ska inkludera praktiskt arbete i gymnasie- och universitetskurser. Det finns ett gap mellan avsedd och genomförd läroplan.

Thongloon Vilaythong har genomfört en enkätundersökning som visar att fyra av fem elever aldrig har gjort eller sett fysikexperiment i skolan. Nästan alla elever har en positiv inställning till praktiska övningar och förväntar sig att fysiklaborationerna ska bli intressanta och upplysande. Efter laborationerna i en inledande fysikkurs på universitetet, uttryckte däremot hälften av studenterna kritik mot kvaliteten på undervisningen och organisationen av det praktiska arbetet. Deras förståelse av fysikaliska experiment var endast godtagbar eller till och med dålig och det laborativa arbetet i deras egen fysikkurs hjälpte dem inte att förbättra sin fysikförståelse särskilt mycket.

Genom videoupptagningar av laborationer på universitetsnivå om en pendels egenskaper visar Thongloon Vilaythong att studenterna är aktiva under försöket men de fokuserar på att utföra olika handlingar, snarare än på att förstå fysikinnehållet. Laborationen blev ineffektiv bland annat eftersom studenterna inte klarade av att använda mätutrustningen och att de hade svårt att förstå laborationsinstruktionerna, som också var otydliga. Det fanns även trasig utrustning.

Thongloon Vilaythong har samlat in data genom enkäter, intervjuer och videoinspelningar. Han har även tagit hjälp av sina egna etnografiska erfarenheter av att arbeta i det laotiska utbildningssystemet i mer än trettio år. – Mina resultat visar att det finns ett akut behov av att förbättra fysikundervisningen i Laos. Det behövs en politisk insats för att lyckas utveckla en ny kultur för praktiskt arbete i skolor och universitet. Experimentets roll måste göras tydligare i fysikkurser, förklarar Thongloon Vilaythong.
Resultaten kommer att användas som en plattform för att förbättra experimentella uppgifter i fysikkurser vid National University of Laos och som referens för att odla en kultur för praktiskt arbete i fysikundervisningen i Laos i allmänhet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Thongloon VilaythongTelefon: 090-786 53 15
E-post: thongloon.vilaythong@physics.umu.se, thongloon_thong60@yahoo.com

Om disputationen

Fredagen den 29 april försvarar Thongloon Vilaythong, Institutionen för fysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The Role of Practical Work in Physics Education in Lao PDR. Svensk titel: Det laborativa arbetets betydelse i fysikundervisning i Laos.Disputationen äger rum kl 13:00 i rum KB3A9 i KBC-huset.
Fakultetsopponent är Dr Masakata Ogawa, professor i naturvetenskapens didaktik, Graduate School of Mathematics and Science Education, Tokyo University of Science

E-publikation av avhandlingen

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-42134

Redaktör: Karin Wikman