"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-22

Ålder och hjärtsvikt ökar dödsrisken efter hjärtinfarkt

NYHET Åldern och förekomsten av hjärtsvikt är det avgörande för utsikterna att överleva en akut hjärtinfarkt, skriver Angelo Modica i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 29 april.

Bakom avhandlingen ligger en unik studie med fokus på blodproppsbildning vid akut hjärtinfarkt. Fler än 500 patienter som vårdats på hjärtenheten i Östersund ingår i materialet. Bland de patienter som vid insjuknandet hade hjärtsvikt (dvs. nedsättning av hjärtats förmåga att pumpa blod) och var äldre än 75 år var knappt 40 procent vid liv efter två år. Ännu sämre gick det för personer med kombinationen hjärtsvikt och nedsatt njurfunktion.

– Det måste göras fler studier på äldre med hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Det är också av största vikt att dessa patienter kommer med i de nationella kvalitetsregistren, vilket knappast är fallet idag, säger Angelo Modica.

Skadorna vid en hjärtinfarkt beror på akut blodproppsbildning i något av hjärtats kärl. Det hindrar blodtillförseln och leder till syrebrist i hjärtmuskeln. För att minska skadorna är det viktigt att snabbt lösa upp blodproppen, annars kommer delar av hjärtmuskeln att dö. En viktig del av behandlingen är därför läkemedel som hindrar blodplättarna från att bilda proppar.

Avhandlingen visar att den akuta inflammatoriska reaktionen vid en akut hjärtinfarkt bidrar till aktivare blodplättar. Diabetiker och patienter med pågående infektion uppvisade mest aktiva blodplättar, trots deras medicinering som ska förhindra just detta. Det faktum blodplättarna aktiveras kan vara en bidragande orsak till en ny hjärtinfarkt, stroke (slaganfall) och död. Tidigare forskning har visat att risken för stroke är anmärkningsvärt hög dagarna efter en akut hjärtinfarkt liksom risken för en ny hjärtinfarkt. En bidragande orsak kan vara att den inflammatoriska reaktionen gör att blodplättarna inte är tillräckligt hämmade.

Angelo Modica är forskare vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och klinisk verksam som hjärtspecialist vid Östersunds sjukhus. Han kan nås på tel. 073-808 74 03
e-post angelo.modica@jll.se

Torsdagen den 29 april försvarar Angelo Modica, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Inflammation, platelet aggregation and prognosis in acute myocardial infarction (Inflammation, trombocytaggregation och prognos vid akut hjärtinfarkt). Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är doc. Håkan Wallén, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32519