"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-31

Ålderdomen – en ständig resa? Internationell konferens om åldrade och mobilitet

NYHET Innebär åldrandet ett hinder för en mobil livsstil eller är det tvärt om något som gör det möjligt att resa mer och bosätta sig där man önskar? Synen på ålderdomen håller kraftigt på att förändras - men gäller den alla?

På onsdag kväll, den 3 april, inleds en internationell konferens vid Umeå universitet om åldrade och mobilitet med omkring 50 deltagare från flera europeiska länder. Bland föreläsarna finns professor C. Michael Hall, University of Canterbury, Nya Zeeland och sedan ifjol hedersdoktor vid Umeå universitet samt professor Tony Warnes, University of Sheffield, en av de ledande forskare om äldres mobilitet.

– Många av dagens samhällen kännetecknas av två viktiga förändringar; en åldrande befolkning och en ökande geografisk rörlighet. Äldres mobilitet skapar allt fler viktiga samhällsfrågor, inte minst med hänsyn till att de påverkar människors sociala relationer. Den nya rörligheten påverkar såväl yngre som äldres vardagsliv och deras socioekonomiska situation, menar professor Gunnar Malmberg, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

Att flytta till attraktiva platser, att bege sig på mer eller mindre exotiska semesterresor, att tillbringa mer tid i fritidshuset eller att röra sig snabbt mellan vardagens olika aktiviteter har blivit delar av en lyckad ålderdom för välmående pensionärer.

– Förutsättningarna är en förbättrad välfärd och bibehållen hälsa med det gäller inte alla äldre. Fysiska och kognitiva hinder, social isolering och fattigdom förhindrar en del äldre att delta i många andras allt mer aktiva livsstil och i ett allt rörligare samhällsliv, konstaterar, Gunnar Malmberg.

Det är inte heller bara de äldres levnadsvillkor som påverkas.

– Även de yngres mobilitet, regionala befolkningsförändringar, privata och offentliga transporter, kontakterna mellan generationerna, fastighetsmarknaden, turismutbudet är i ökande grad påverkade av de äldres ökade mobilitet, förklarar professor Dieter Müller.

Konferensen anordnas av kulturgeografiska institutionen och Centrum för befolkningsstudier vid Umeå universitet i samarbete med den Internationella Geografiska Unionens kommissioner för befolkningsgeografi respektive för turism, fritid och mobilitet.

Programmet finns på:
http://www8.umu.se/soc_econ_geography/conference/call.html

För mer information: Professor Gunnar Malmberg, kulturgeografiska institutionen, Centrum för befolkningsstudier
E-post: gunnar.malmberg@geography.umu.se Telefon: 090-786 54 95, 090-786 52 46
Mobiltelefon: 0730-77 30 23

Professor Dieter Müller, kulturgeografiska institutionen
E-post: dieter.muller@geography.umu.se Telefon: 090-786 63 66
Mobiltelefon: 070-216 43 27

Redaktör: Carina Dahlberg