"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-29

Åldrande, materialvetenskap, och hållbarhet på agendan i Tokyo

NYHET Den 9–12 oktober träffades forskare, universitetsledningar, finansiärer och andra aktörer från Sverige och Japan i Tokyo, för att diskutera samtida forskningsfrågor inom åldrande, materialvetenskap, innovation och hållbarhet. Konferensen anordnades inom ramen för MIRAI - ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet.

– Japan och Sverige är två starka forskningsländer med välutvecklade system för högre utbildning. Vi har många gemensamma forskningsintressen och står inför liknande utmaningar i framtiden så förhoppningen är att MIRAI ska skapa en plattform för ett mycket mer intensivt utbyte mellan våra länder, säger Greg Neely, prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och universitetets representant i projektets Scientific Committee.

På dagordningen stod workshoppar på temana åldrande, materialvetenskap, innovation och hållbarhet, samt ett firande av 150 år av diplomatiska relationer mellan Sverige och Japan.

Från Umeå deltog 10 representanter från universitetet, inklusive rektor Hans Adolfsson och prorektor Katrin Riklund, samt en representant från Umeå University Holding.

I MIRAI-samarbetet ingår sju lärosäten från Sverige och åtta från Japan, bland annat Hokkaido University och Waseda University som Umeå universitet har utbytesavtal med. Avtalet med Waseda University tecknades hösten 2017 och är sprunget ur Mirai.

Utöver konferensen organiserades en alumnträff på Sveriges ambassad i Tokyo till vilken alumner som befann sig i Japan var inbjudna.

Mirai är ett treårigt projekt som har kommit halvvägs. Under 2019 kommer projektet anordna kortare doktorandkurser i både Sverige och Japan. Vid Umeå universitet ska doktorandkursen ges inom materialvetenskap.

Avsikten är att Mirai ska vara en början på ett långsiktigt samarbete. Därför undertecknade Sveriges ambassadör i Tokyo och biträdande ministern vid ministeriet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi, ett Joint Statement om att fortsätta utveckla samarbetet även när MIRAI-projektet avslutats.

Om Mirai

"MIRAI- framtid!" är ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet. Särskilt fokus riktas mot forskare som är i ett tidigt stadium av sin karriär. Projektets inriktning är hållbarhet, materialvetenskap och åldrande. De lärosäten från Sverige som ingår i MIRAI-projektet är Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet.

Mer information om Mirai finns på:

Mirai

För mer information, kontakta gärna

Jenny Ahlinder Hagberg
Internationell strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 91
Gregory Neely
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 52
Ingrid Svensson
Enhetschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 35