"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gregory Neely

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-211 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Kansliet för samhällsvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar i huvudsak om hur individen i arbete och i dagligt liv påverkas av och samspelar med sin fysiska miljö, samt hanterar problemområden som trötthet, distraktion och prestation. Forskningen är kopplad till Human factors, ett dynamiskt och tvärvetenskapligt forskningsområde där människa-miljö-interaktion och tillämpad forskning spelar centrala roller.

En stor del av min forskning fokuserar på miljöer som karakteriseras av mycket ljud och/eller vibration som till exempel hos yrkesförare, i industriarbete, i skogsmaskinsarbete, på förskolor och i flygmiljöer. Med hjälp av både fältstudier och arbete i simulerade miljöer har forskningen visat hur samspelet mellan den sensoriska miljön, det arbete som utförs och individen kan ha både kognitiva och fysiologiska negativa effekter.

Relaterade forskningsområden som jag arbetar med inkluderar hur simulatorer kan användas för att träna operatörer att hantera komplexa och farliga miljöer samt hur individer som är känsliga för buller eller luktande kemiska ämnen förvärvar och utvecklar miljöintolerans.

Jag läste vid University of Minnesota innan jag disputerade vid Stockholms universitet år 1995 inom ämnet psykologi. Året därpå tillbringade jag vid Yale University som postdok. Jag anställdes som forskare 1998 vid Arbetslivsinstitutet i Umeå och år 2007 fick jag anställning vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Hösten 2012 tillbringade jag som gästlärare vid Haverford College som stipendiat inom STINT:s Excellence in Teaching Programme. Jag blev professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi i maj 2016 och prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017.

Fechner Day 2022: Proceedings of the 38th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, Lund: International Society for Psychophysics 2022 : 74-74
Neely, Gregory; Ström, Isabella
Journal of Agricultural Safety and Health, American Society of Agricultural & Biological Engineers 2020, Vol. 26, (1) : 5-14
Arvidsson, H.; Larsson, G.; Larsolle, A.; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10 : 1-8
Marsja, Erik; Marsh Everett, John; Hansson, Patrik; et al.
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 36, (3) : 231-242
Söderström, Tor; Lindgren, Carina; Neely, Gregory
Experimental psychology (Göttingen), Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers 2018, Vol. 65, (2) : 61-70
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Ljungberg, Jessica K.
PLOS ONE, Vol. 13, (11)
Neely, Gregory; Eriksson Sörman, Daniel; Ljungberg, Jessica K.
Fechner Day 2018: Proceedings of the 34th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, Lüneburg, Germany: International Society for Psychophysics 2018 : 271-276
Neely, Gregory; Nilsson, Oskar; Lind, Simon; et al.
Spine, Vol. 43, (8) : E482-E487
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
ICICTE 2018 - The!International!Conference!on!Information! Communication!Technologies in!Education!2018: Proceedings, ICTE 2018 : 235-244
Söderström, Tor; Lindgren, Carina; Neely, Gregory
Re-thinking the Senses Spring School - An Interdisciplinary Spring School, Dubrovnik, Croatia, April 3-8, 2017
Marsja, Erik; Marsh Everett, John; Patrik, Hansson; et al.
Journal of Affective Disorders, Vol. 215 : 85-93
Nyström, Markus B. T.; Stenling, Andreas; Sjöström, Emma; et al.
Child Care in Practice, Routledge 2017, Vol. 23, (2) : 181-194
Sjödin, Fredrik; Neely, Gregory
Psychology, Health & Medicine, Taylor & Francis 2017, Vol. 22, (10) : 1163-1168
Tsiakiris, Georgios; Neely, Gregory; Lind, Nina; et al.
17th International Multisensory Research Forum (IMRF 2016), Suzhou, China, June 15-18, 2016
Marsja, Erik; Marsh, John Everett; Neely, Gregory; et al.
Journal of Psychosomatic Research, Vol. 85 : 76-76
Nordin, Steven; Tsiakiris, G.; Neely, Gregory; et al.
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 022-029
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
Fechner Day 2015. 31st Annual Meeting of the International Society for Psychophysics: Conference proceedings
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Ma, Lichen; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 63-63
Neely, Gregory
Cognitive Behaviour Therapy, Taylor & Francis 2015, Vol. 44, (4) : 341-352
Nyström, Markus B. T.; Neely, Gregory; Hassmén, Peter; et al.
INTER-NOISE-2015
Sjödin, Fredrik; Neely, Gregory
Journal of Electromyography & Kinesiology, Elsevier 2015, Vol. 25, (3) : 548-556
Stenlund, Tobias; Lundström, Ronnie; Häger, Charlotte; et al.
Acta Psychologica, Elsevier 2014, Vol. 150 : 161-166
Ljungberg, Jessica K; Parmentier, Fabrice BR; Jones, Dylan M; et al.
Abstracts of the psychonomic Society : 115-115
Ljungberg K., Jessica; Parmentier, Fabrice; Marsja, Erik; et al.
SweCog 2014 Confoerence, Lund, Sweden, September 11-12, 2014
Ljungberg K., Jessica; Parmentier, Fabrice; Marsja, Erik; et al.
Abstracts of the Psychomic Society, The Psychonomic Society 2014 : 101-
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Parmentier, Fabrice; et al.
[Program] APCAM 2014: 13th Annual Auditory Perception, Cognition, and Action Meeting : 21-21
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Parmentier, Fabrice; et al.
International Journal of Evironmental Research and Public Health, MDPI 2014, Vol. 11, (9) : 8794-8805
Nordin, Steven; Neely, Gregory; Olsson, David; et al.
International journal of hygiene and environmental health (Print), Elsevier 2014, Vol. 217, (4-5) : 427-434
Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara; Neely, Gregory; et al.
Fechner day 2013: Proceedings of the29th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics : 102-102
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Parmentier, Fabrice; et al.
Noise & Health, Vol. 15, (64) : 173-177
Nordin, Steven; Körning Ljungberg, Jessica; Claeson, Anna-Sara; et al.
Protecting workers´health series, 10
Burström, Lage; Neely, Gregory; Lundström, Ronnie; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Berlin: Springer-Vlg 2008, Vol. 81, (5) : 661-669
Cherniack, Martin; Brammer, Anthony J; Lundström, Ronnie; et al.
Int Arch Occup Environ Health, (81) : 1045-1058
Chernicak, Martin; Brammer, Anthony J.; Lundström, Ronnie; et al.
Accident Analysis and Prevention, Elsevier 2008, Vol. 40 : 877-886
Lindros, Ola; Wilhelmson Aspman, Emma; Lidestav, Gun; et al.
The Annals of occupational hygiene, Vol. 52, (7) : 663-671
Pettersson-Strömbäck, Anita; Liljelind, Ingrid; Neely, Greg; et al.
Journal of Environmental Psychology, Elsevier Ltd 2007, Vol. 27, (1) : 44-54
Ljungberg, Jessica K.; Neely, Gregory
Arbetslivsrapport, 2007:19
Åteg, M; Andersson, I-M; Neely, Gregory; et al.
Am J Ind Med, Vol. 49, (5) : 313-26
Cherniack, M; Brammer, A J; Nilsson, T; et al.
SAFETY SCIENCE, Vol. 44, (8) : 723-732
Neely, Gregory; Wilhelmson, E
Arbetslivsrapport, 2006:25
Åteg, M; Nygren, Olle; Andersson, I-M; et al.
Palmquist, Eva; Neely, Gregory; Stenberg, Berndt; et al.
Palmquist, Eva; Nordin, Maria; Stenberg, Berndt; et al.
Palmquist, Eva; Stenberg, Berndt; Neely, Gregory; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem