Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Gregory Neely

Gregory Neely

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-211 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Kansliet för samhällsvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar i huvudsak om hur individen i arbete och i dagligt liv påverkas av och samspelar med sin fysiska miljö, samt hanterar problemområden som trötthet, distraktion och prestation. Forskningen är kopplad till Human factors, ett dynamiskt och tvärvetenskapligt forskningsområde där människa-miljö-interaktion och tillämpad forskning spelar centrala roller.

En stor del av min forskning fokuserar på miljöer som karakteriseras av mycket ljud och/eller vibration som till exempel hos yrkesförare, i industriarbete, i skogsmaskinsarbete, på förskolor och i flygmiljöer. Med hjälp av både fältstudier och arbete i simulerade miljöer har forskningen visat hur samspelet mellan den sensoriska miljön, det arbete som utförs och individen kan ha både kognitiva och fysiologiska negativa effekter.

Relaterade forskningsområden som jag arbetar med inkluderar hur simulatorer kan användas för att träna operatörer att hantera komplexa och farliga miljöer samt hur individer som är känsliga för buller eller luktande kemiska ämnen förvärvar och utvecklar miljöintolerans.

Jag läste vid University of Minnesota innan jag disputerade vid Stockholms universitet år 1995 inom ämnet psykologi. Året därpå tillbringade jag vid Yale University som postdok. Jag anställdes som forskare 1998 vid Arbetslivsinstitutet i Umeå och år 2007 fick jag anställning vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Hösten 2012 tillbringade jag som gästlärare vid Haverford College som stipendiat inom STINT:s Excellence in Teaching Programme. Jag blev professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi i maj 2016 och prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017.

2020
Journal of Agricultural Safety and Health, American Society of Agricultural & Biological Engineers 2020, Vol. 26, (1) : 5-14
Arvidsson, H.; Larsson, G.; Larsolle, A.; et al.
2019
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10 : 1-8
Marsja, Erik; Marsh Everett, John; Hansson, Patrik; et al.
2019
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 36, (3) : 231-242
Söderström, Tor; Lindgren, Carina; Neely, Gregory
2018
Experimental psychology (Göttingen), Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers 2018, Vol. 65, (2) : 61-70
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Ljungberg, Jessica K.
2018
PLoS ONE, Vol. 13, (11)
Neely, Gregory; Eriksson Sörman, Daniel; Ljungberg, Jessica K.
2018
Fechner Day 2018: Proceedings of the 34th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, Lüneburg, Germany: International Society for Psychophysics 2018 : 271-276
Neely, Gregory; Nilsson, Oskar; Lind, Simon; et al.
2018
Spine, Vol. 43, (8) : E482-E487
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
2018
ICICTE 2018 - The!International!Conference!on!Information! Communication!Technologies in!Education!2018: Proceedings, ICTE 2018 : 235-244
Söderström, Tor; Lindgren, Carina; Neely, Gregory
2017
Re-thinking the Senses Spring School
Marsja, Erik; Marsh Everett, John; Patrik, Hansson; et al.
2017
Journal of Affective Disorders, Vol. 215 : 85-93
Nyström, Markus B. T.; Stenling, Andreas; Sjöström, Emma; et al.
2017
Child Care in Practice, Routledge 2017, Vol. 23, (2) : 181-194
Sjödin, Fredrik; Neely, Gregory
2017
Psychology, Health & Medicine, Taylor & Francis 2017, Vol. 22, (10) : 1163-1168
Tsiakiris, Georgios; Neely, Gregory; Lind, Nina; et al.
2016
International Multisensory Research Forums 17th annual meeting
Marsja, Erik; Marsh, John Everett; Neely, Gregory; et al.
2016
Journal of Psychosomatic Research, Vol. 85 : 76-76
Nordin, Steven; Tsiakiris, G.; Neely, Gregory; et al.
2016
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 022-029
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
2015
Fechner Day 2015. The 31st Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, Québec, Canada, August 17-21, 2015
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Ma, Lichen; et al.
2015
Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet 2015 : 63-63
Neely, Gregory
2015
Cognitive Behaviour Therapy, Taylor & Francis 2015, Vol. 44, (4) : 341-352
Nyström, Markus B. T.; Neely, Gregory; Hassmén, Peter; et al.
2015
INTER-NOISE-2015
Sjödin, Fredrik; Neely, Gregory
2015
Journal of Electromyography & Kinesiology, Elsevier 2015, Vol. 25, (3) : 548-556
Stenlund, Tobias; Lundström, Ronnie; Häger, Charlotte; et al.
2014
Acta Psychologica, Elsevier 2014, Vol. 150 : 161-166
Ljungberg, Jessica K; Parmentier, Fabrice BR; Jones, Dylan M; et al.
2014
55th Annual meeting of the Psychonomic Society, November 20th, Long Beach, California, USA
Ljungberg K., Jessica; Parmentier, Fabrice; Marsja, Erik; et al.
2014
SweCog meeting in Lund, September
Ljungberg K., Jessica; Parmentier, Fabrice; Marsja, Erik; et al.
2014
Abstracts of the Psychomic Society, The Psychonomic Society 2014 : 101-
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Parmentier, Fabrice; et al.
2014
13th Auditory, Perception, Cognition and Action Meeting (APCAM) November 20th, Long Beach, California, USA
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Parmentier, Fabrice; et al.
2014
International Journal of Evironmental Research and Public Health, MDPI 2014, Vol. 11, (9) : 8794-8805
Nordin, Steven; Neely, Gregory; Olsson, David; et al.
2014
International journal of hygiene and environmental health (Print), Elsevier 2014, Vol. 217, (4-5) : 427-434
Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara; Neely, Gregory; et al.
2013
Noise & Health, Vol. 15, (64) : 173-177
Nordin, Steven; Körning Ljungberg, Jessica; Claeson, Anna-Sara; et al.
2009
Protecting workers´health series, 10
Burström, Lage; Neely, Gregory; Lundström, Ronnie; et al.
2008
International Archives of Occupational and Environmental Health, Berlin: Springer-Vlg 2008, Vol. 81, (5) : 661-669
Cherniack, Martin; Brammer, Anthony J; Lundström, Ronnie; et al.
2008
Int Arch Occup Environ Health, (81) : 1045-1058
Chernicak, Martin; Brammer, Anthony J.; Lundström, Ronnie; et al.
2008
Accident Analysis and Prevention, Elsevier 2008, Vol. 40 : 877-886
Lindros, Ola; Wilhelmson Aspman, Emma; Lidestav, Gun; et al.
2008
The Annals of occupational hygiene, Vol. 52, (7) : 663-671
Pettersson-Strömbäck, Anita; Liljelind, Ingrid; Neely, Greg; et al.
2007
Journal of Environmental Psychology, Elsevier Ltd 2007, Vol. 27, (1) : 44-54
Ljungberg, Jessica K.; Neely, Gregory
2007
Arbetslivsrapport, 2007:19
Åteg, M; Andersson, I-M; Neely, Gregory; et al.
2006
Am J Ind Med, Vol. 49, (5) : 313-26
Cherniack, M; Brammer, A J; Nilsson, T; et al.
2006
SAFETY SCIENCE, Vol. 44, (8) : 723-732
Neely, Gregory; Wilhelmson, E
2006
Arbetslivsrapport, 2006:25
Åteg, M; Nygren, Olle; Andersson, I-M; et al.
Palmquist, Eva; Neely, Gregory; Stenberg, Berndt; et al.
Palmquist, Eva; Nordin, Maria; Stenberg, Berndt; et al.
Palmquist, Eva; Stenberg, Berndt; Neely, Gregory; et al.
Publicerad: 13 nov, 2018