"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-08

Äldre får rikare liv med internet

NYHET Internet, Facebook och sociala medier kan ge äldre ett rikare liv, och motverka ensamhet, nedstämdhet och isolering, visar forskning vid Umeå universitet.

Under tre års tid har ett antal äldre från Umeå och Skellefteå deltagit i det europeiska forskningsprojektet AGNES, som ska hjälpa äldre till ett självständigt och mer socialt liv genom IT. Idén bakom projektet är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet.

– De äldre som deltagit i projektet är en nyfiken och uppfriskande kritisk skara som idag gärna prövar och diskuterar ny teknik. De har själva fått skapa villkoren för utforskandet av Facebook och bland annat har vi ägnat mycket tid åt att diskutera olika sociala dimensioner av nätverkssajter, säger Annakarin Nyberg, forskare inom AGNES-projektet vid institutionen för informatik, Umeå universitet.

Från början av projektet var oron bland deltagarna stor över att göra fel och de visste inte heller riktigt vad de kunde göra på nätet. Så är det inte längre. Idag berättar de äldre om att det inte går en dag utan att de är ute på internet. Det är något som numera hör till de vardagliga rutinerna. Henning Jonsson 82 år, en av deltagarna i projektet, berättar om värdet av att kunna följa barn och barnbarn i de små men ändå så viktiga händelserna i vardagen.

– Jag kan följa min dotters inlägg på Facebook varje dag och leva med en aning. Varje dag har jag också skrivit till släkt och vänner. Vi kommer lite närmare varandra, det känns fantastiskt.

Forskarna bakom projektet ser stora vinster med AGNES.

– Det är viktigt att äldre lär sig använda ny teknik för att kunna delta som fullvärdiga medlemmar i dagens samhälle. Resultat från AGNES visar att tekniken kan öka deras livskvalitet och sociala kontakter, säger Eva Lindh Waterworth, professor och koordinator för AGNES vid insitutionen för informatik.

Det treåriga AGNES-projektet avslutas nu och det sker med ett gemensamt arrangemang den 8 maj där de äldre tillsammans med forskare utvärderar vad man varit med om. Dessutom kommer rapporten Boken om AGNES att presenteras, en unik sammanställning över hur äldres vardag kan bli rikare genom internet, Facebook och sociala medier.

Under mötet kommer forskarna även presentera ett nytt projekt som kan ses som en fortsättning av AGNES. Projektet handlar om friskvård för äldre med hjälp av ny IKT och hur de kan öka sin fysiska aktivitet, och kommer att arbeta på samma sätt som AGNES.

För information kontakta:

Annakarin Nyberg, 070-667 94 25
Eva Lindh Waterworth, 070-551 54 07

Text: Mikael Hansson
Foto: Tomas Hedström

Redaktör: Eva Stoianov