"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-14

Äldre kvinnors livsberättelser visar på varierade villkor under livet

NYHET Människors unika erfarenheter och levda liv osynliggörs ofta i den allmänna förståelsen av de äldre och deras livssituation. Genom äldre kvinnors livsberättelser kan man få kunskap om olika innebörder av att vara kvinna under skiftande tider och i olika sammanhang. Det visar den avhandling som Marie-Louise Snellman, Umeå universitet, försvarar den 22 januari.

Avhandlingen bygger på berättelser från tio västerbottniska och österbottniska kvinnors liv. Kvinnorna, i åldrarna 75-85 år, har levt sina liv i en landsbygdsmiljö. Livsberättelserna visar på skiftande erfarenheter och unika liv, trots många likheter gällande de strukturella villkor som varit rådande under kvinnornas liv.

I berättelserna synliggörs hur kvinnorna har hanterat de villkor och förutsättningar som satt upp gränser, men ibland också skapat möjligheter för dem. Ibland har kvinnorna anpassat sig till situationen och de förväntningar som funnits på dem, t.ex. genom att gifta sig, bilda familj och under många år ta hand om familjen och hushållet. I andra sammanhang har de på olika sätt försökt vidga sitt handlingsutrymme, exempelvis genom att utbilda sig eller börja yrkesarbeta. Att skaffa körkort är en tydlig sådan strategi som flera kvinnor beskriver. Under kvinnornas liv har samhället genomgått stora förändringar. De erfarenheter äldre kvinnor berättar om är på många sätt annorlunda än de erfarenheter kvinnor gör idag, trots att kvinnor som grupp delar många erfarenheter av att vara kvinna.

- Vad som tydligt framgår i kvinnornas berättelser är dock att de strukturella villkor som varit rådande inte lyfts fram av kvinnorna själva, utan de val och beslut de stått inför under livet individualiseras eller kopplas samman med villkor i den lokala miljö där de levt sina liv, berättar Marie-Louise Snellman.

Ett tema som lyfts fram av kvinnorna själva när de berättar om sina liv är arbete i olika former. Ett annat tema som genomsyrar avhandlingen är omsorg som ett allmänmänskligt fenomen. Snellman lyfter fram olika uttryck för omsorg i kvinnornas berättelser och problematiseras dem utifrån de innebörder och definitioner som begreppet getts inom omsorgsforskningen. Genom berättelserna synliggörs omsorg som något dynamiskt och föränderligt och därmed svår att entydigt definiera.

- Omsorg kan med andra ord ha olika innebörder i olika sammanhang och under olika tidsperioder. För att förstå kvinnors villkor och förutsättningar under livet, men även omsorgens uttryck krävs en kontextuell inramning som tar hänsyn till de förhållanden som varit rådande.

Fredagen den 22 januari försvarar Marie-Louise Snellman, Institutionen för socialt arbete, Genusforskarskolan, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Det är ju inte hela tiden bara lycka heller”. Äldre kvinnors berättade liv- om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö. Disputationen äger rum kl. 10 i sal S205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Docent Evy Gunnarsson, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

För mer information kontakta:Marie-Louise Snellman, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitetTelefon: 090-786 93 12
E-post: marie-louise.snellman@socw.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov