"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-25

Äldre män med avancerad prostatacancer behandlas sällan med cytostatika

NYHET Få män över 70 år får cytostatikabehandling mot avancerad prostatacancer och det finns också geografiska skillnader. Det visar en ny studie från forskare vid universiteten i Göteborg och Umeå.

Cytostatikabehandling av män med avancerad prostatacancer ger symtomlindring och längre överlevnad men hittills har det saknats kunskap om hur cytostatika används vid prostatacancer i Sverige. En ny studie i Nationella prostatacancerregistret visar att få män över 70 år med avancerad prostatacancer får cytostatika. Det fanns tydliga geografiska skillnader i användningen och behandlingen gavs ofta för sent i sjukdomsförloppet. Yngre män behandlades oftare än äldre män med cytostatika och män med hög utbildningsnivå behandlades oftare än de med låg utbildning.

Syftet med studien var att undersöka hur stor andel av män som dött av prostatacancer som fått cytostatika. Studien genomfördes 2009-2010 i alla svenska sjukvårdsregioner utom Skåne med analys av data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Patientregistret, Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret och Apoteket Farmaci. Av de 2 677 män som avled under studietiden erhöll 556 (21%) någon typ av cytostatika. 239 (61 %) av männen under 70 år fick cytostatika medan 246 (30 %) av männen mellan 70 och 79 år och 71 (5 %) bland dem som äldre än 80 år fick cytostatika. Hälften av de behandlade männen fick sista behandlingen under sina sista sex levnadsmånader. Det fanns stora geografiska skillnader i användningen av cytostatika.

Ingela Franck Lissbrant som ledde studien kommenterar resultaten så här: ”Studien visar att det finns en underbehandling av äldre män med avancerad prostatacancer som är i övrigt friska. Här finns plats för förbättring!”

För mer information, kontakta gärna

Ingela Franck Lissbrant, specialistläkare, medicine doktor Avdelningen för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborgs universitet.
E-post: Ingela.franck.lissbrant@oncology.gu.se
mobil 0735-625963

Pär Stattin, professor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi, Umeå universitet
e-post: par.stattin@urologi.umu.se
mobil 073-620 52 51

Referens

Franck Lissbrant I, Garmo H, Widmark A, Stattin P. Population-based study on use of chemotherapy in men with castration resistant prostate cancer. ACTA Oncologica, 2013.
Artikellänk