"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-31

Äldre tidskrifter med norrländskt fokus blir digitala

NYHET Umeå universitetsbibliotek är med i det stora svenska digitaliseringsprojektet Det svenska trycket. Inom projektet ska Umeå UB tillsammans med Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala digitalisera allt material som är tryckt i Sverige sedan 1400-talet.

Text: Susanne Sjöberg

- Vid Umeå UB har vi digitaliserat svenska tryck under många år men den svenska utgivningen är omfattande. Det är därför en ambitiös uppgift som kommer ta decennier att slutföra helt. Nu samarbetar vi dock nationellt för att beta av allt material. I den första fasen inom projektet har vi gemensamt prioriterat att börja arbeta med de svenska tidskrifterna från åren 1850 till 1900, berättar Ulf Sandqvist, avdelningschef vid Arkiv och specialsamlingar.

Umeå universitetsbibliotek börjar med tidskrifter som har ett tydligt norrländskt fokus samt några med relevans för forskningen och utbildningen vid universitetet. Några utvalda tidskrifter är Landtbrukstidskrift för öfre Norrland, Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland, Härnösands domkapitels cirkulär samt Årsberättelse för femöresföreningen. Materialet från Femöresföreningen är extra relevant då föreningens arkiv återfinns vid arkivet på Universitetsbiblioteket.

- Utöver detta har vi även valt några tidskrifter med relevans kopplat mot humaniora. Vi kommer till exempel att ta oss an tidskrifterna Magazin för nöje och bildning samt Tidskrift för bildande konst, säger Ulf Sandqvist.

Allt digitaliserat material finns sökbart och nedladdningsbart i det digitala arkivet.

Det digitala arkivet

Det svenska trycket - information om projektet