"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2003-10-23

”Äldres huvudproblem” vid Forskningens Dag

NYHET Minnesstörningar och demens hos äldre, men också det friska långt upp åldrarna står i fokus för årets upplaga av Forskningens Dag nu på söndag den 26 oktober.

Det är Medicinsk-odontologiska fakulteten vid Umeå universitet som för sjunde gången bjuder på ett möte där aktiva forskare berättar om sitt arbete och svarar på frågor under ledning av TV-journalisten Sverker Olofsson.

Rubriken för årets upplaga är Pigg eller opigg i knoppen – ett åldrandets huvudproblem. Inledare är Umeå universitets prorektor Gunnel Gustafsson. Fem Umeåforskare håller sedan ett föredrag på ca en halvtimme vardera. Dagen avslutas genom en frågestund och debatt med alla föredragshållare, ledd av TV-journalisten Sverker Olofsson. Platsen är Samhällsvetarhusets hörsal A, tiden 12.00–16.00.

Gösta Bucht, professor i geriatrik, inleder med frågan Gammal och glömsk, är det så?. Det handlar om hur minnet fungerar, om de olika typerna av minne, om hur det kan störas hos oss alla, om hur det kan tränas upp och om hur man känner igen sjukliga minnesstörningar, t.ex. vid demens.Kontakt: 090-785 88 50, mobil 070-323 16 71
epost: Gosta.Bucht@germed.umu.se

Katrine Riklund Åhlström, professor i diagnostisk radiologi, svarar för sin del på frågan Kan man se minnet på röntgen?. Hon beskriver nya och gamla metoder för att avbilda hjärnan och dess aktivitetet – inte minst den i år nobelprisbelönade magnetresonanstekniken – och vad man kan och inte kan läsa ut av dessa bilder.Kontakt: 090-785 16 17, sökare 96243, mobil 070-397 96 84
epost: katrine.riklund.ahlstrom@diagrad.umu.se

Yngve Gustafson, professor i geriatrik, tar upp frågan Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet?. Här handlar det om förvirringstillstånd och hur de kan utlösas t.ex. av ett fall.Kontakt: 090-785 87 60, 070-349 87 60
e-post: Yngve.Gustafson@germed.umu.se

Efter kaffepausen berättar Chris Fowler, professor i farmakologi, om Demens på molekylnivå. Det gäller framför allt de förändringar i hjärnan som är typiska för Alzheimers sjukdom och i vilken mån man kan reparera eller förebygga dem.Kontakt: 090-785 15 10
epost: cf@pharm.umu.se

Det sista anförandet står lite i kontrast mot de tidigare. Åldrandet är ju inte bara en sjukdomshistoria. Berit Lundman, universitetslektor i omvårdnad, studerar en stor grupp friska s.k. äldreäldre i Umeåområdet och berättar under rubriken Det goda åldrandet – frisk också efter 85 om hälsa, vitalitet och tillförsikt på krönet av livets berg.Kontakt: 090-786 92 54, mobil 070-661 64 72
epost: berit.lundman@nurs.umu.se

Också årets Forskningens Dag kommer att sammanfattas i bokform. Information om tidigare arrangemang (varje år sedan 1998) och de tre gratisböcker som utgivits finns på webbsidan
www.umu.se/medodont/forskning/forskningens_dag.html

Redaktör: Hans Fällman