"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-12-04, 10:05

ALF-medel till nordlig medicinsk forskning

NYHET 29 projekt med anknytning till Umeå universitet får dela på 38 miljoner kronor under en treårsperiod i ALF-kommitténs tilldelning av centrala ALF-projektmedel 2024 – 2026.

Text: Ola Nilsson
 • Richard Palmqvist får 2, 4 miljoner till projektet Tarmmikrobiomet i kolorektal cancer – Från mekanistiska insikter till kliniska tillämpningar.
 • Maréne Landström 2,4 miljoner till Utforskning av potentiella unika läkemedelsmål i den avvikande TGFbeta-signalvägen för att diagnostisera, förebygga och behandla metastaserande cancer i precisionsmedicin.
 • Gauti Jóhannesson 2 miljoner till Svenska glaukom nikotinamidförsöket.
 • Peter Sundström 1,8 miljoner till Miljö före vuxen ålder i multipel skleros etiologik.
 • Thomas Sandström 1,8 milj till Effekter av exponering för luftföroreningar på lungor, hjärta-kärl, hjärna och nervsystem.
 • Jussi Jokinen 1,8 milj Tvångsmässig sexuellt beteendestörning och pedofil störning-neurobiologiska korrelat och nya behandlingar.
 • Martin Rutegård 1,8 milj Anastomosläckage och avlastande stomier vid operation för kolorektalcancer.
 • Karin Forsberg 1,8 milj Betydelsen av felveckade proteiner i sjukdomsutveckling och behandling av ALS - molekylära studier och mål för klinisk intervention.
 • Sebastian Mukka 1,062 milj Behandling av lårbenshalsfrakturer: National Register-baserade randomiserade kontrollerade studier.
 • Fatima Pedrosa Domellöf 1,5 milj Den molekylära portföljen av extraokulära muskler: nycklar till skydd vid muskelsjukdom.
 • Andreas Josefsson 1,5 milj Adaptiv personlig behandling av metastaserande prostatacancer - baserad på markörer för tidigt förvärvade resistensmekanismer i kliniska prover
 • Per Lindqvist, 1,2 milj till Nya metoder som förbättrar diagnos och behandlingseffekt vid hjärttranstyretinamyloidos.
 • Marie-Therese Vinnars, 1,2 milj till Extremt illamående och kräkningar under graviditeten (Hyperemesis Gravidarum) – en ny behandling och ett multidisciplinärt tillvägagångssätt.
 • Torbjörn Lind, 1,2 milj till Otis uppföljningsstudie.
 • Per Dahlqvist, 1,051 milj till Röstanalys och ansiktsigenkänning vid akromegali.
 • Caroline Stridsman, 1,2 milj till Okontrollerad astma och andra faktorer som påverkar prognosen vid asma. Registerforskning som utgår från luftvägsregistret.
 • Linda Halldner-Henriksson. 1,2 milj till Identifiering av faktorer associerade med effekt och biverkningar av adhd-medicin.
 • Johan Normark, 1,2 milj till Förståelse av postviral hälsa och försämring av livskvalitet.
 • Estelle Naumburg, 900 tkr till Psykiatrisk drogbehandling och risk för hjärthändelser hos barn, ungdomar och unga vuxna – epidemiologiska, medicinska och hälsorelaterade sociala ojämlikhetsaspekter.
 • Anders Garpebring, 900 tkr till Utnyttjande av osäkerheter i segmentering för förbättrad strålbehandling.
 • Patrik Wennberg, 900 tkr till Förbättrad kommunikation om kardiovaskulära risker genom ultraljudsundersökning på plats med automatiserat bildanalysstöd för upptäckt av ateroskleros inom primärvården.
 • Anna Södergren, 900 tkr till Reumatoid artrit - betydelsen av inflammation och metabolism för patogenes och komorbiditet.
 • Florentin Späth, 1,5 milj till Utnyttjande av multiobmiska metoder för att förstå och förutsäga utvecklingen från förstadier/tidiga stadier till fullt utvecklad hematologisk malignitet.
 • Alicia Edin, 1,2 milj till Förbättrad diagnostik och resultat av post-covid sjukdom genom immunometabolisk profilering.
 • Jenny Moilin, 900 tkr till Införandet och användningen av Tid Tillsammans inom psykiatrisk slutenvård.
 • Charlotta Wadsten, 900 tkr till Riskstratifiering vid preinvasiv och invasiv bröstcancer – studier på prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer samt riskbaserad uppföljning efter bröstcancer.
 • Jenny Larsson, 900 tkr till Ostadig gång hos äldre kan vara en vanlig och behandlingsbar neurologisk sjukdom förknippad med ökad dödlighet och skador i ”hjärnans tvättmaskin” kan vara orsaken.
 • Thorbjörn Holmlund, 900 tkr till Neuromuscular training effects on nutrition and swallowing function among patients with dysphagia after anterior cervical spine surgery. A randomized controlled trial with single-blinded evaluators.
 • Lisa Martinsson, 900 tkr till Utveckling av metoder för smärtskattning för personer med cancer.

Fakta om ALF

ALF, Avtal om Läkarutbildning och Forskning, är ett avtal mellan regeringen och regioner i Sverige för att främja samarbetet inom klinisk forskning och läkarutbildning. ALF-medel används för att finansiera klinisk forskning med en tydlig patientnytta. Hur medlen fördelas beslutas av Umeå universitet och de regionerna i den gemensamma Alf-kommittén.

Kontakt