"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-18

”Alla forskare brinner för något och i mitt fall är det social rättvisa”

NYHET Hallå där Ambra Trotto! Vi ställer fem frågor till Ambra Trotto, universitetslektor vid Arkitekthögskolan i Umeå och föreståndare för Interactive Institute.

1. Vad arbetar du med?

– Vid Arkitekthögskolan är jag framför allt engage­rad i högskolans forskningsråd, där jag är ordförande, och som föreståndare vid Interactive Institute leder jag ett team med 14 forskare inriktade på tillämpad forskning. Den delade tjänstgöringen innebär att jag får kombinera det bästa av två världar och förhoppningsvis leder det till att jag kan bidra till de båda miljöerna på ett bättre sätt än om jag bara hade tillhört en organisa­tion.

2. Hur kommer det sig att du hamnade i Umeå?

– Jag utbildade mig till arkitekt vid universitetet i Floren­ce, Italien, och disputerade därefter i interaktionsdesign vid Eindhovens tekniska universitet i Nederländerna. Anledningen till att jag kom till Umeå för fyra år sedan var att jag fick väldigt bra förutsättningar för mitt arbete genom att få komma till en välutvecklad internationell forskningsmiljö, att få bedriva mångfacetterad och gränsöverskridande forskning, samt att få möjlighet till personlig utveckling, både som lärare och forskare.

3. Du är engagerad i +Project, vad är det för något?

– Syftet med +Project är att skapa möjligheter för regio­nal utveckling, baserat på hållbara produktionsmetoder för bostadshus som använder så kallad additiv tillverk­ning och träbaserade material. Arkitekthögskolans roll är att leda diskussionen om digitala arkitekturfrågor med experter på området, byggindustrin och andra in­tressenter. Vi vill skapa en dialog och genom den arbeta fram prototyper som i sin tur kan föra utvecklingen och diskussionen vidare.

4. Vilka är dina egna mål som forskare, arkitekt och formgivare?

– Alla forskare brinner för något och i mitt fall är det social rättvisa. Jag tror att design och arkitektur kan bi­dra till samhällsutvecklingen på ett kraftfullt sätt genom att möta våra utmaningar med alternativa metoder. En utmaning är att skapa förtroende i samhället för den potential som design och arkitektur har som vetenskaps­områden. Det vi gör skapar oväntade resultat och alla tycker inte om att bli överraskade!

5. Vad händer på Arkitekthögskolan nu?

– Det händer väldigt mycket positivt! Hela skolan arbetar intensivt med ett utvecklingsarbete som syftar till att få alla formella strukturer på plats. Personligen har jag fullt fokus på forskningsrådet där vi nu har lokala, nationella och internationella medlemmar som är erkända auktoriteter på arkitekturområdet. För att bredda basen har vi även tagit in kompetens från andra forskningsområden. Detta gör att vi nu kan skapa något mycket värdefullt och unikt vid Arkitekthögskolan.

Text: Mattias Grundström Mitz
Foto: Ulrika Bergfors

Om Arkitekthögskolan:

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 240 studenter på kandidat- och masternivå. Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus som förutom Arkitekthögskolan utgörs av Konsthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning konst, design och arkitektur.

www.arch.umu.se

Om Interactive Institute:

Forskningsinstitutet Interactive Institute fokuserar med sin Umeåbaserade studio i Sliperiet i Umeå på användarupplevelser och erbjuder expertis inom interaktions­design, visualisering, användarbeteende, ljuddesign, spel och underhållning. Verk­samheten är en del av det nationella nätverket RISE som består av åtta studios, som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forsknings­excellens och innovation, skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft. www.tii.se/groups/umea

Redaktör: Ingrid Söderbergh