"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alla nyheter

Sex åttondeklasser möts i Teknikåttans regionfinal
Publicerad: 2024-04-15

Sex klasser i norr gör upp om vilken klass som får tävla i riksfinalen på Tekniska museet i Stockholm.

Ny forskning om vikten av skolkuratorn
Publicerad: 2024-04-15

Ny forskning visa att skolkuratorer är en avgörande länk i kedjan för vissa barns psykosociala välbefinnande.

Doktorand från Umeå deltog vid konferens i Milano
Publicerad: 2024-04-12

Doktorand deltog vid EUROPEAN BREAST CANCER CONFERENCE i Milano, Italien.

Lärarteam får pris för internationalisering
Publicerad: 2024-04-12

Estelle Naumburg och lärarlaget i pediatrik belönas med ett internationaliseringspris.

Hannah forskar om fördomsfull AI
Publicerad: 2024-04-12

Har forskat kring hur sociala fördomar avspeglas i språkteknologier.

En populärvetenskaplig dag i idrottens tecken
Publicerad: 2024-04-12

Konferensen Idrottshögskolans forskningsdag vänder sig till alla med intresse för idrott.

Justitieminister lyfter fram vikten av polisutbildningen
Publicerad: 2024-04-11

Justitieministern anser att Umeås utbildning utmärker sig genom sin framgångsrika och innovativa tradition.

Alternativ behandling testas vid depression hos unga
Publicerad: 2024-04-11

En ny behandling utformad för tonåringar och unga vuxna med depression testas för första gången i Sverige.

Ifrågasätter rollen av arktifiering i regional utveckling
Publicerad: 2024-04-10

En ny avhandling granskar kritiskt "Arktifiering" och dess tvetydiga roll i regional utveckling.

Stegvis återkoppling på texter förbättrar elevers engelska
Genom ett samarbete med Tundalsskolan får ämneslärarstudenter öva på att ge återkoppling på elevers texter.
Publicerad: 2024-04-10
Pär Byström tar över som föreståndare för CIRC
Publicerad: 2024-04-10

Så vill Pär Byström utveckla ett av världens ledande centrum för forskning om klimateffekter i Arktis, CIRC.

Från sjukhussal till skidbacke
Publicerad: 2024-04-09

Möt Josefin som under ett par veckor arbetar som backläkare i fjällvärlden

Studenter & lärare vid Arkitekthögskolan installerar verk i Luleå
Publicerad: 2024-04-09

Studenter & lärare från Arkitekthögskolan installerar verket Fallet som tystnade på Luleåbiennalen.

Kosten extra viktig för unga elitidrottare
Publicerad: 2024-04-08

Doktorand Ida Davidsson studerar elitidrottande gymnasieelevers komplexa matvardag.

AI:s mystiska "svarta låda" har öppnats av professor i Umeå
Publicerad: 2024-04-08

Var och en av oss ska kunna förstå sjukhusets bedömning eller bankens svar på låneansökan.