"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-03

”Alla ska ha rätt att lära sig många språk!”

NYHET Den 27–28 april 2017 träffades företrädare för ämnet tyska vid svenska lärosäten för en ämneskonferens. Denna gång deltog även representanter för bl.a. Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen, Tysklands resp. Schweiz ambassader och det norska Nasjonalt senter for fremmedspråk i diskussionerna om tyskans och de övriga moderna språkens ställning i Sverige.

Det rådde stor enighet om att det bör vara en rättighet att lära sig många språk. I dag finns dock en del hinder för detta. I skolan krävs ett visst antal elever för att ett språk ska erbjudas – även för att få fortsätta med ett språk. Vidare finns en föreställning att det är svårt att lära sig flera språk och svenskar är de EU-medborgare som är mest övertygade om att det räcker med engelska.

Mötets slutsats är att något måste göras på nationell nivå. I Norge finns tio nationella centra för olika skolämnen och -inriktningar varav ett med uppdrag att öka motivationen för språk och att öka kvaliteten i språkundervisningen. Kanske skulle ett liknande center också behövas i Sverige?

Redaktör: Magnus Nordström