"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-10 Uppdaterad: 2023-10-24, 12:23

Allergena livsmedel introduceras tidigare i spädbarnskost

NYHET Efter reviderade svenska råd för introduktion av livsmedel introduceras ägg, baljväxter, inklusive soja och jordnötter, mandel och cashewnötter tidigare i spädbarnskosten. Däremot ses ingen förändring i förekomsten av matallergi eller eksem vid 18 månaders ålder.

Det framgår av den senaste studien från forskningsprojektet NorthPop vid Umeå universitet och Region Västerbotten, publicerad i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology.

– Randomiserade kontrollerade studier har visat att introduktion av potentiellt allergena livsmedel som jordnötter och ägg under första levnadsåret kan minska risken att utveckla matallergi, säger professor Christina West, huvudansvarig för astma- och allergiforskningen i NorthPop.

– Teorin är att tidig och upprepad exponering för livsmedel gynnar toleransutveckling, det vill säga att immunsystemet lär sig tåla livsmedlet.

Reviderade råd

I studien ingick drygt 3 500 familjer inom det stora befolkningsbaserade NorthPop-projektet. Alla familjer hade fått ta del av Livsmedelsverkets råd om att barn tidigast från fyra månaders ålder kan få smaka små prov av vanlig mat, så länge det inte konkurrerar med amningen.

Ungefär hälften av familjerna hade även fått de reviderade råden från Livsmedelsverket som kom 2019. Dessa underströk att livsmedel som tillagat ägg, mjölk, finfördelade nötter och baljväxter inklusive jordnötter ska introduceras till alla barn under det första levnadsåret.

”Unik möjlighet”

Dessa livsmedel bidrar med viktiga näringsämnen och räknas också till hälsosamma matvanor som har potential att minska livsstilssjukdomar på sikt. Däremot fanns det inte tillräcklig vetenskaplig evidens för att rekommendera aktiv introduktion av allergena livsmedel för att förebygga allergi.

– Vi hade en unik möjlighet att undersöka när olika livsmedel introduceras i spädbarnets kost och hur ofta barnen äter dem, eftersom råden ändrades samtidigt som NorthPop-projektet fortfarande pågår, säger Christina West.

Baljväxter och jordnötter

Föräldrarna besvarade kostenkäter när barnen var 4 och 9 månader gamla.

– Den största skillnaden var att fler barn åt baljväxter vid 9 månaders ålder. Andelen som åt baljväxter ökade från 55,2 % till 69,8 %. Fler barn åt också jordnötter vid samma ålder, med en ökning från 29,2 % till 43,2 %. Trots denna ökning var andelen barn som introducerats till ägg och jordnöt lägre än i ett internationellt perspektiv, säger Jonas Österlund vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet och första författare till studien.

Ingen ökad risk för allergiska sjukdomar

När forskarna undersökte förekomsten av matallergi och eksem vid 18 månaders ålder var det ingen skillnad i förhållande till ändrade råd.

– Våra resultat visar att introduktion av allergena livsmedel under första levnadsåret inte ökar risken för matallergi eller eksem. Vi såg inte heller någon minskad risk, trots att fler barn introducerats för allergena livsmedel vid 9 månaders ålder efter att de nya råden lanserats. Möjliga förklaringar är att den absoluta skillnaden var låg och att få barn hade introducerats för allergena livsmedel vid 4 månaders ålder. Det debatteras när under det första levnadsåret som livsmedel ska introduceras för att ha störst effekt på toleransutveckling, säger Jonas Österlund.

10 000 familjer

Med befolkningsstudien Northpop ges unika möjligheter för forskning kring barns och barnfamiljers hälsa. Målet är att inkludera 10 000 familjer och följa barnen till sju års ålder, vilket också ger möjlighet att följa upp resultaten.

Artikeln i Journal of Allergy and Clinical Immunology: Österlund J, Granåsen G, Bodén S, Silfverdal SA, Domellöf M, Winberg A, West CE. Revised Swedish infant feeding guidelines associate with earlier introduction of allergenic foods.