Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Christina West

Christina West

Jag är docent och överläkare i pediatrik. Min forskning fokuserar på hur omgivningsexponeringar tidigt i livet påverkar utvecklingen av allergi och astma. 

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag leder den tvärvetenskapliga SYMBIO-gruppen och syftet med vår forskning är att öka förståelsen för hur omgivningsexponeringar under fosterlivet och barndomen påverkar utvecklingen av moderna livsstilssjukdomar, med fokus på allergi och astma.

Länk till intervju i Nature om min forskning.

Till min Fika efter en forskare föreläsning.

Målet är att identifiera prediktiva biomarkörer samt att utveckla riktade interventioner för prevention och behandling av allergiska sjukdomar. För att nå dit bedriver vi epidemiologiska studier, randomiserade kontrollerade kliniska studier och mekanistiska studier där vi särskilt fokuserar på samspelet mellan nutrition och mikrobiota i gastrointestinalkanalen och deras betydelse för immunförsvarets utveckling och hälsoutfall. Forskningen finansieras huvudsakligen av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Region Västerbottens Spjutspetsmedel och Centrala ALF samt Ekhagastiftelsen.

I den prospektiva epidemiologiska födelsekohortstudien NorthPop www.northpop.se studerar vi bland annat betydelsen av tidiga koloniseringsmönster och kostfaktorer för allergi-risk hos barnet. I den randomiserade kontrollerade multicenterstudien "Restoration of Microbiota in Newborns" www.romans-studien.se undersöker vi om en kontrollerad överföring av mammans bakterier vid kejsarsnitt kan återställa den normala koloniseringen som rubbas vid kejsarsnittsfödsel. Vi studerar även om denna intervention kan minska barnets risk att utveckla allergi. I den randomiserade kontrollerade multicenterstudien "Swedish study of immunotherapy of milk allergy in children" (SWITCH) utvärderar vi en svensk modell för oral immunterapi med mjölk för utvecklingen av tolerans hos barn och ungdomar med mjölkallergi.
 
SYMBIO-gruppen (PI West):
Dr Kotryna Simonyté Sjödin
Dr Andreas Sjödin
Dr Anna Winberg
Dr Åsa Strinnholm
Jonas Österlund, doktorand
Solveig Röisgård, doktorand
Carina Lagerqvist, Biomedicinsk analytiker
Mona Svensson, Biomedicinsk analytiker
 
Jag är vice ordförande för infrastrukturen NorthPop, se www.northpop.se för vidare information om medarbetare och pågående projekt.
 
Samarbetspartners RoMaNs-studien:
Professor Lars Engstrand, Karolinska institutet
Professor Maria Jenmalm, Linköpings universitet
Dr Maria Jonsson, Uppsala universitet
Dr Emma Fransson, Karolinska institutet
Professor Ingrid Mogren, Umeå universitet
Dr Anna-Carin Wihlbäck, Umeå universitet
Dr Sophia Holmlund, Umeå universitet
  
Samarbetspartners SWITCH-studien:
Docent Caroline Nilsson, Karolinska institutet
Docent Anna Nopp, Karolinska institutet
Professor Lennart Nilsson, Linköpings universitet
Dr Emma Goksör, Göteborgs universitet

Medarbetare Odontologi, Umeå universitet:
Docent Pernilla Lif Holgersson
Senior professor Ingegerd Johansson
Dr Pamela Hasslöf
Dr Anders Esberg

2020
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Lif Holgerson, Pernilla; Esberg, Anders; Sjödin, Andreas; et al.
2019
Clinical and Translational Allergy, BioMed Central 2019, Vol. 9
Fox, Adam T.; Wopereis, Harm; Van Ampting, Marleen T. J.; et al.
2019
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 74, (1) : 176-185
Simonyté Sjödin, Kotryna; Hammarström, Marie-Louise; Rydén, Patrik; et al.
2019
Gut, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 68, (11)
Sjödin, Kotryna Simonyte; Domellöf, Magnus; Lagerqvist, Carina; et al.
2019
Clinical and Translational Allergy, BMC 2019, Vol. 9
Wopereis, Harm; van Ampting, Marleen T. J.; Cetinyurek-Yavuz, Aysun; et al.
2019
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (2) : 314-320
Österlund, J.; Winberg, Anna; West, C. E.
2018
Pediatric Research, Vol. 83, (3) : 677-686
Candy, David C. A.; Van Ampting, Marleen T. J.; Nijhuis, Manon M. Oude; et al.
2018
Nutrients, MDPI 2018, Vol. 10, (9)
Gustafsson, Anna; Granström, Elisabeth; Stecksén-Blicks, Christina; et al.
2017
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 72 : 102-103
Fox, A. T.; Wopereis, H.; Van Ampting, M. T.; et al.
2017
Internal medicine journal (Print), John Wiley & Sons 2017, Vol. 47 : 15-15
Fox, A.; van Ampting, M.; Nijhuis, M. O.; et al.
2017
Food and Nutrition Sciences, Scientific Research Publishing 2017, (8) : 99-109
Hasslöf, Pamela; Karlsson Videhult, Frida; Silfverdal, Sven Arne; et al.
2017
World Allergy Organization Journal, BIOMED CENTRAL LTD 2017, Vol. 10
Prescott, Susan L.; Larcombe, Danica-Lea; Logan, Alan C.; et al.
2017
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Slupsky, Carolyn M.; He, Xuan; Hernell, Olle; et al.
2017
Journal of Allergy and Clinical Immunology, MOSBY-ELSEVIER 2017, Vol. 139, (1) : 232-245
Stray-Pedersen, Asbjorg; Sorte, Hanne Sormo; Samarakoon, Pubudu; et al.
2017
Pediatric Research, NATURE PUBLISHING GROUP 2017, Vol. 81, (5) : 752-758
Szajewska, Hania; Ruszczynski, Marek; Szymanski, Henryk; et al.
2017
PLoS ONE, Vol. 12, (1)
Timby, Niklas; Domellöf, Magnus; Lif Holgerson, Pernilla; et al.
2017
Annals of Nutrition and Metabolism, KARGER 2017, Vol. 70 : 47-54
West, Christina
2017
Allergology International, JAPANESE SOCIETY ALLERGOLOGY 2017, Vol. 66, (4) : 529-538
West, Christina E.; Dzidic, Majda; Prescott, Susan L.; et al.
2017
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2017, Vol. 82, (1) : 63-71
West, Christina E.; Kvistgaard, Anne Staudt; Peerson, Janet M.; et al.
2017
Journal of Allergy and Clinical Immunology, MOSBY-ELSEVIER 2017, Vol. 139, (2) : AB53-AB53
Wopereis, Harm; Van Ampting, Marleen; Candy, David C. A.; et al.
2016
Clinical and Experimental Allergy, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 46, (12) : 1506-1521
Forsberg, A.; West, Christina E.; Prescott, S. L.; et al.
2016
Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, Vol. 19, (3) : 208-213
Karlsson Videhult, Frida; West, Christina E.
2016
Clinical and Experimental Allergy, Vol. 46, (2) : 308-316
Metcalfe, J. R.; D'Vaz, N.; Makrides, M.; et al.
2016
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, Vol. 16, (4) : 390-395
Sjödin, Kotryna Simonyte; Vidman, Linda; Rydén, Patrik; et al.
2016
Food & Nutrition Research, Vol. 60
Videhult, Frida K.; Öhlund, Inger; Hernell, Olle; et al.
2016
Beneficial Microbes, Vol. 7, (2) : 171-179
West, Christina E.
2016
Expert Review Of Clinical Immunology, Taylor & Francis 2016, Vol. 12, (6) : 625-639
West, Christina E.; Jenmalm, Maria C.; Kozyrskyj, Anita L.; et al.
2016
Acta Paediatrica, Vol. 105, (2) : 206-214
Winberg, Anna; West, Christina; Strinnholm, Åsa; et al.
2015
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 66, (6) : 686-691
Karlsson Videhult, Frida; Andersson, Yvonne; Öhlund, Inger; et al.
2015
European Journal of Nutrition, Vol. 54, (3) : 355-363
Karlsson Videhult, Frida; Öhlund, Inger; Stenlund, Hans; et al.
2015
Mycoses (Berlin), Vol. 58, (9) : 550-556
Stecksén-Blicks, Christina; Granström, Elisabeth; Silfverdal, Sven Arne; et al.
2015
Clinical and Experimental Allergy, Vol. 45, (1) : 43-53
West, Christina E.; Jenmalm, M. C.; Prescott, S. L.
2015
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 61, (2) : 157-158
West, Christina E.; Jenmalm, Maria C.
2015
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 135, (1) : 3-14
West, Christina E; Renz, Harald; Jenmalm, Maria C; et al.
2015
Clinical and Experimental Allergy, Vol. 45, (9) : 1419-1429
West, Christina E.; Ryden, Patrik; Lundin, D.; et al.
2015
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 70 : 598-599
Winberg, Anna; West, Christina E.; Strinnholm, A.; et al.
2015
PLoS ONE, Vol. 10, (7)
Winberg, Anna; West, Christina E.; Strinnholm, Åsa; et al.
2015
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 70 : 266-267
Winberg, Anna; West, Christina E.; Strinnholm, Åsa; et al.
2014
Acta Paediatrica, Vol. 103, (12) : 1290-1296
Strinnholm, Åsa; Winberg, Anna; West, Christina; et al.
2014
Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, Vol. 17, (3) : 261-266
West, Christina E.
2014
Clinical and Translational Allergy, BioMed Central 2014, Vol. 4
Winberg, Anna; Strinnholm, Åsa; Hedman, Linnea; et al.
2014
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 69, (Supplement: 99) : 151-151
Winberg, Anna; Strinnholm, Åsa; Hedman, Linnéa; et al.
2013
British Journal of Nutrition, Cambridge University Press 2013, Vol. 110, (1) : 116-126
Chorell, Elin; Videhult, Frida Karlsson; Hernell, Olle; et al.
2013
Caries Research, Karger 2013, Vol. 47, (6) : 559-565
Hasslöf, Pamela; West, Christina; Karlsson Videhult, Frida; et al.
2013
British Journal of Nutrition, Vol. 109, (Suppplement 2) : S70-S75
Hernell, Olle; West, Christina E.
2013
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 68, (Special issue, supplement 97) : 17-17
Palmer, D. J.; Metcalfe, J.; Makrides, M.; et al.
2013
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 132, (2) : 387-392
Palmer, Debra J.; Metcalfe, Jessica; Makrides, Maria; et al.
2013
Acta Paediatrica, Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 102, (6) : 644-649
Persson, Karin; Öhlund, Inger; Nordström, Lisbeth; et al.
2013
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 68, (8) : 1015-1020
West, Christina E.; Hammarström, Marie-Louise; Hernell, Olle