"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Christina West

Jag är professor i pediatrik. Min forskning fokuserar på hur omgivningsexponeringar tidigt i livet påverkar utvecklingen av allergi och astma. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag leder den tvärvetenskapliga SYMBIO-gruppen och syftet med vår forskning är att öka förståelsen för hur omgivningsexponeringar under fosterlivet och barndomen påverkar utvecklingen av moderna livsstilssjukdomar, med fokus på allergi och astma.

Länk till intervju i Nature om min forskning.

Till min Fika efter en forskare föreläsning.

Målet är att identifiera prediktiva biomarkörer samt att utveckla riktade interventioner för prevention och behandling av allergiska sjukdomar. För att nå dit bedriver vi epidemiologiska studier, randomiserade kontrollerade kliniska studier och mekanistiska studier där vi särskilt fokuserar på samspelet mellan nutrition och mikrobiota i gastrointestinalkanalen och deras betydelse för immunförsvarets utveckling och hälsoutfall. Forskningen finansieras huvudsakligen av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Region Västerbottens Spjutspetsmedel och Centrala ALF samt Ekhagastiftelsen.

I den prospektiva epidemiologiska födelsekohortstudien NorthPop www.northpop.se studerar vi bland annat betydelsen av tidiga koloniseringsmönster och kostfaktorer för allergi-risk hos barnet. I den randomiserade kontrollerade multicenterstudien "Restoration of Microbiota in Newborns" www.romans-studien.se undersöker vi om en kontrollerad överföring av mammans bakterier vid kejsarsnitt kan återställa den normala koloniseringen som rubbas vid kejsarsnittsfödsel. Vi studerar även om denna intervention kan minska barnets risk att utveckla allergi. I den randomiserade kontrollerade multicenterstudien "Swedish study of immunotherapy of milk allergy in children" (SWITCH) utvärderar vi en svensk modell för oral immunterapi med mjölk för utvecklingen av tolerans hos barn och ungdomar med mjölkallergi.
 
SYMBIO-gruppen (PI West):

Dr Kotryna Simonyté Sjödin, Dr Andreas Sjödin, Dr Anna Winberg, Dr Åsa Strinnholm, Dr Stina Bodén, postdoktor, Jonas Österlund, doktorand, Solveig Röisgård, doktorand, Carina Lagerqvist, Biomedicinsk analytiker, Mona Svensson, Biomedicinsk analytiker.

Jag är vice ordförande för infrastrukturen NorthPop, se www.northpop.se för vidare information om medarbetare och pågående projekt.
 
Samarbetspartners RoMaNs-studien:
Professor Lars Engstrand, Karolinska institutet
Professor Maria Jenmalm, Linköpings universitet
Dr Maria Jonsson, Uppsala universitet
Dr Emma Fransson, Karolinska institutet
Professor Ingrid Mogren, Umeå universitet
Dr Anna-Carin Wihlbäck, Umeå universitet
  
Samarbetspartners SWITCH-studien:
Docent Caroline Nilsson, Karolinska institutet
Docent Anna Nopp, Karolinska institutet
Professor Lennart Nilsson, Linköpings universitet
Dr Emma Goksör, Göteborgs universitet

Medarbetare Odontologi, Umeå universitet:
Docent Pernilla Lif Holgersson
Senior professor Ingegerd Johansson
Dr Pamela Hasslöf
Dr Anders Esberg

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, John Wiley & Sons 2024, Vol. 78, (2) : 386-413
Vandenplas, Yvan; Broekaert, Ilse; Domellöf, Magnus; et al.
Environment International, Elsevier 2024, Vol. 183
Yuan, Bo; Bignert, Anders; Andersson, Patrik L.; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Elsevier 2024, Vol. 153, (2) : 461-470
Österlund, Jonas; Granåsen, Gabriel; Bodén, Stina; et al.
Clinical and Experimental Allergy, John Wiley & Sons 2023, Vol. 53, (9) : 963-968
Bodén, Stina; Lindam, Anna; Domellöf, Magnus; et al.
Nutrients, MDPI 2023, Vol. 15, (20)
Fredriksson, Emmy; Bodén, Stina; Domellöf, Magnus; et al.
Pediatric Research, Springer Nature 2023, Vol. 93 : 570-578
Lif Holgerson, Pernilla; Esberg, Anders; West, Christina E.; et al.
Nutrients, MDPI 2023, Vol. 15, (11)
Lif Holgerson, Pernilla; Hasslöf, Pamela; Esberg, Anders; et al.
BMC Biology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 21, (1)
Sjödin, Kotryna Simonyté; Sjödin, Andreas; Ruszczyński, Marek; et al.
BMJ Nutrition, Prevention & Health, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 6, (Suppl 3) : S30-S37
West, Christina E.
Pediatric Allergy and Immunology, Vol. 33, (9)
Kelderer, Fanny; Mogren, Ingrid; Eriksson, Catharina; et al.
Journal of Investigative Dermatology, Elsevier 2021, Vol. 141, (9) : 2280-2290
Bzioueche, Hanene; Sjödin, Kotryna Simonyte; West, Christina E.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16
Li, Xiaonan; Peng, Yongmei; Li, Zailing; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (7)
Lundkvist, Ellen; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Lundberg, Richard; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 21, (1)
Meander, Lina; Lindqvist, Maria; Mogren, Ingrid; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Lif Holgerson, Pernilla; Esberg, Anders; Sjödin, Andreas; et al.
Clinical and Translational Allergy, BioMed Central 2019, Vol. 9
Fox, Adam T.; Wopereis, Harm; Van Ampting, Marleen T. J.; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 74, (1) : 176-185
Simonyté Sjödin, Kotryna; Hammarström, Marie-Louise; Rydén, Patrik; et al.
Gut, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 68, (11)
Sjödin, Kotryna Simonyte; Domellöf, Magnus; Lagerqvist, Carina; et al.
Clinical and Translational Allergy, BMC 2019, Vol. 9
Wopereis, Harm; van Ampting, Marleen T. J.; Cetinyurek-Yavuz, Aysun; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (2) : 314-320
Österlund, J.; Winberg, Anna; West, C. E.
Pediatric Research, Vol. 83, (3) : 677-686
Candy, David C. A.; Van Ampting, Marleen T. J.; Nijhuis, Manon M. Oude; et al.
Nutrients, MDPI 2018, Vol. 10, (9)
Gustafsson, Anna; Granström, Elisabeth; Stecksén-Blicks, Christina; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 72 : 102-103
Fox, A. T.; Wopereis, H.; Van Ampting, M. T.; et al.
Internal medicine journal (Print), John Wiley & Sons 2017, Vol. 47 : 15-15
Fox, A.; van Ampting, M.; Nijhuis, M. O.; et al.
Food and Nutrition Sciences, Scientific Research Publishing 2017, (8) : 99-109
Hasslöf, Pamela; Karlsson Videhult, Frida; Silfverdal, Sven Arne; et al.
World Allergy Organization Journal, BIOMED CENTRAL LTD 2017, Vol. 10
Prescott, Susan L.; Larcombe, Danica-Lea; Logan, Alan C.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Slupsky, Carolyn M.; He, Xuan; Hernell, Olle; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, MOSBY-ELSEVIER 2017, Vol. 139, (1) : 232-245
Stray-Pedersen, Asbjorg; Sorte, Hanne Sormo; Samarakoon, Pubudu; et al.
Pediatric Research, NATURE PUBLISHING GROUP 2017, Vol. 81, (5) : 752-758
Szajewska, Hania; Ruszczynski, Marek; Szymanski, Henryk; et al.
PLOS ONE, Vol. 12, (1)
Timby, Niklas; Domellöf, Magnus; Lif Holgerson, Pernilla; et al.
Annals of Nutrition and Metabolism, KARGER 2017, Vol. 70 : 47-54
West, Christina
Allergology International, JAPANESE SOCIETY ALLERGOLOGY 2017, Vol. 66, (4) : 529-538
West, Christina E.; Dzidic, Majda; Prescott, Susan L.; et al.
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2017, Vol. 82, (1) : 63-71
West, Christina E.; Kvistgaard, Anne Staudt; Peerson, Janet M.; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, MOSBY-ELSEVIER 2017, Vol. 139, (2) : AB53-AB53
Wopereis, Harm; Van Ampting, Marleen; Candy, David C. A.; et al.
Clinical and Experimental Allergy, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 46, (12) : 1506-1521
Forsberg, A.; West, Christina E.; Prescott, S. L.; et al.
Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, Vol. 19, (3) : 208-213
Karlsson Videhult, Frida; West, Christina E.
Clinical and Experimental Allergy, Vol. 46, (2) : 308-316
Metcalfe, J. R.; D'Vaz, N.; Makrides, M.; et al.
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, Vol. 16, (4) : 390-395
Sjödin, Kotryna Simonyte; Vidman, Linda; Rydén, Patrik; et al.
Food & Nutrition Research, Vol. 60
Videhult, Frida K.; Öhlund, Inger; Hernell, Olle; et al.
Beneficial Microbes, Vol. 7, (2) : 171-179
West, Christina E.
Expert Review of Clinical Immunology, Taylor & Francis 2016, Vol. 12, (6) : 625-639
West, Christina E.; Jenmalm, Maria C.; Kozyrskyj, Anita L.; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 105, (2) : 206-214
Winberg, Anna; West, Christina; Strinnholm, Åsa; et al.
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 66, (6) : 686-691
Karlsson Videhult, Frida; Andersson, Yvonne; Öhlund, Inger; et al.
European Journal of Nutrition, Vol. 54, (3) : 355-363
Karlsson Videhult, Frida; Öhlund, Inger; Stenlund, Hans; et al.
Mycoses, Vol. 58, (9) : 550-556
Stecksén-Blicks, Christina; Granström, Elisabeth; Silfverdal, Sven Arne; et al.
Clinical and Experimental Allergy, Vol. 45, (1) : 43-53
West, Christina E.; Jenmalm, M. C.; Prescott, S. L.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 61, (2) : 157-158
West, Christina E.; Jenmalm, Maria C.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 135, (1) : 3-14
West, Christina E; Renz, Harald; Jenmalm, Maria C; et al.
Clinical and Experimental Allergy, Vol. 45, (9) : 1419-1429
West, Christina E.; Ryden, Patrik; Lundin, D.; et al.
Christina West, professor i pediatrik

Christina West undersöker varför barn blir allergiska och hur vi skulle kunna förhindra det.