"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-03

Allt bättre arbetsmiljö på universitetet

NYHET Universitetets arbetsmiljö är på väg åt rätt håll på nästan alla områden. Det visar det översiktliga resultatet från årets medarbetarundersökning.

– Det är verkligen kul att se att allt fler av universitetets medarbetare är nöjda med sin arbetssituation, och att vi har en positiv trend. När du trivs och utvecklas på jobbet, mår och presterar du också bättre. Nu väntar en djupanalys av resultatet för att se inom vilka områden som det krävs ytterligare insatser, säger rektor Hans Adolfsson.

För att kartlägga hur universitetets medarbetare upplever sin arbetssituation genomfördes en undersökning under mars – april i år. Svarsfrekvensen blev rekordhöga 83 procent, något som är en ökning med fem procentenheter jämfört med senaste undersökningen 2014. Umeå universitet är därmed näst bäst när det gäller svarsfrekvens bland landets universitet och högskolor, som medverkat i samma undersökning.

De flesta medarbetare tycker att arbetsklimat och ledarskap är bra, och är stolta över sin arbetsplats. Till områden som kan förbättras hör hög arbetsbelastning och intern information och kommunikation inom universitetet.

En positiv trend har också det så kallade medarbetarindexet – ett genomsnittligt mått på hur nöjda medarbetarna är med sina arbetsförhållanden. I år når universitetet 69 av maximalt 100. Vid förra mätningen år 2014 var motsvarande värde 66. Det innebär att Umeå universitet nu tillhör de universitet som har de bästa resultaten bland högskolor och universitet i landet, som genomfört en jämförbar undersökning

Variation mellan befattningar
I resultaten syns också att medarbetarindex varierar mellan olika grupper vid universitetet. De högsta värdena hittar vi hos professorer, administrativ personal och faktiskt doktorander – en grupp som tidigare haft ett väldigt lågt MI-värde, hamnar nu på 71.

– Vi har länge arbetat med att försöka förbättra arbetssituationen för våra doktorander. Det positiva resultatet från den här undersökningen är förhoppningsvis en signal om att vi är på rätt väg även i det arbetet, säger Hans Adolfsson.

Text: Camilla Bergvall

Redaktör: Mattias Grundström Mitz