"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-17

Allt fler söker sig till Umeå universitet

NYHET Antalet sökande både till fristående kurser och till program ökar jämfört med förra året. Störst är ökningen när det gäller fristående kurser. Omkring tio procent fler ansökningar kom in i år före sista anmälningsdag.

Totalt har cirka 12 700 anmälningar till fristående kurser kommit in i tid, det vill säga sista anmälningsdag den 15 april. Det är en ökning med ca 10 % jämfört med höstterminen 2004. Sena anmälningar strömmar också in till antagningen vid universitetet. Det finns redan omkring 250 sent inkomna anmälningar.
– Det känns väldigt uppmuntrande att se att våra sökandesiffror inte bara står sig, utan har stigit med 10 procent sedan i fjol. Det visar att vi arbetar på ett klokt sätt både med att utveckla utbildningsutbudet och att rekrytera studenter, säger Lars Lustig chef för Studentcentrum vid Umeå universitet.

Närmare information om hur söktrycket ser ut på enskilda kurser kan respektive fakultetskansli eller personalen på antagningen vid Studentcentrum uppge.

Hittills har 108 ansökningar kommit in där den sökande anför särskilda skäl som grund, Det är en ökning med 37 ansökningar jämfört med förra året. Av dem som söker program har 32 sökande anfört kvalificerade meriter som skäl och 57 medicinska eller sociala skäl. Ansökningar av program hanteras av Verket för Högskoleservice, VHS.

Snabbstatistik för program finns på VHS:s hemsida: www.vhs.se

Pressmeddelande från VHS ligger på: www.vhs.se/upload/press/snabbstatistikenht05.pdf

Till höstterminen 2005 har 6 587 personer lämnat in en förstahandsansökan om att få läsa på något av Umeå universitets program. Universitetet har i år totalt 3 610 nybörjarplatser. I fjol ansökte 6 264 personer till 3 525 platser.

Sena anmälningar till program skickas nu direkt till den lokala antagningen. Antagningen vid Umeå universitet har redan fått in ett 30-tal sena anmälningar till program. Antagningen till Sommaruniversitetet 2005 pågår.

Resultatet av andra urvalet ska preliminärt skickas ut den 23 maj. Information om lediga studieplatser finns på www.studera.umu.se

Kontaktpersoner:

Ann-Christine Lindgren gruppchef antagning
Tel: 090-786 53 27

Lars Lustig, enhetschefTel: 090-786 97 97
Mobil: 073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg