"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-08-18

Allt fler utländska studenter väljer Umeå universitet

NYHET Antalet utländska studenter fortsätter att öka. Drygt 300 utbytesstudenter anländer till Umeå vid terminsstart denna höst.

– Vi är mycket glada att kunna hälsa fler utbytesstudenter än någonsin tidigare till Umeå universitet, säger Per A Nilsson, chef för International Office.

De flesta kommer från Europa och deltar i Erasmus-programmet, världens största program för studerandeutbyte. Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike är de stora utbytesländerna. Andelen avtal med EU:s anslutnings- och ansökarländer fortsätter att öka och det finns ett stort söktryck från dessa länder. Dessutom kommer omkring 30 studenter från utomeuropeiska länder och då främst från Nordamerika.

– En förklaring till ökningen är att Umeå universitet har ett gott rykte och har gjort stora insatser inom mottagning och social service för inkommande studenter, säger Per A Nilsson.

Vid terminsstart väntas även omkring 150 ”freemovers”, studenter som kommer på egen hand utanför utbytesavtalen, anlända. Denna grupp som också blivit större på senare år består ofta utomeuropeiska studenter, främst från Asien och Afrika. Det utvidgade utbudet av engelskspråkiga magisterprogram kan vara en förklaring till att allt fler kommer på egen hand. Enligt den enkätundersökning som International Office genomför varje läsår uttrycker studenterna att de är nöjda med den service som de får under sin vistelse i Umeå. De framhåller även att universitetet är välutrustat och har en hög kvalitet på utbildningen. Universitetsområdet är stort med många studenter, modernt och har allt som behövs. För övrigt anser de att Umeå universitet kan erbjuda många organiserade aktiviteter och framhåller att människorna i Umeå är vänliga och hjälpsamma.

– Vi vet att vi är bra på att ta hand om internationella studenter. Nu har även Internationella Programkontoret slagit fast att den administrativa och ekonomiska hanteringen fungerar mycket väl, och det är fantastiskt roligt, säger Jenny Ahlinder, Umeå universitets Erasmus-koordinator.

Internationella Programkontoret besökte universitetet i februari, med syfte att följa upp universitetets arbete med Erasmus-programmet. Utvärderingen var positiv men Programkontoret ansåg att Umeå universitet bör anstränga sig mer när det gäller att öka antalet utresande studenter. För närvarande är det mer än dubbelt så många inresande som utresande studenter.

– Vad detta beror på är svårt att förklara. Tänkbara orsaker är bristande kunskaper om Erasmus-programmet, eller bristande kunskaper i andra språk än engelska men även att studenters och lärares erfarenhet från studier och undervisning utomlands inte tas tillvara på ett tillfredsställande sätt kan inverka, menar Per A Nilsson.

Måndag den 21 augusti inleds en Orientation Course för de internationella studenterna. Media får gärna närvara under veckan. Programmet finns på: www.umu.se/studentcentrum/verksamhet/intoffice/pdf/tillfalliga/orientation_fall06.pdf

För fler upplysningar kontakta gärna:

Per A Nilsson, chef för International Office
Telefon 090-786 68 66 eller mobil 070-236 62 30

Jenny Ahlinder, Internationell koordinator
Telefon 090-786 60 87.

Redaktör: Carina Dahlberg