"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-20

Allt fler väljer att studera vid Umeå universitet

NYHET Antalet antagna studenter till Umeå universitet fortsätter att öka. Till höstterminen har 14 procent fler studenter antagits till fristående kurser och drygt två procent fler till utbildningsprogrammen jämfört med i fjol. Totalt motsvarar det en ökning med 967 studenter.

– Det är mycket glädjande siffror. Vi är glada att så många väljer att studera hos oss. Samtidigt vet vi att en femtedel av de antagna inte kommer till registreringen. Så ser det ut över hela landet. Men det brukar balanseras av att antalet ansökningar fortsätter att strömma in under hela terminen. Allt fler söker allt senare, konstaterar Åsa Bergenheim prorektor för grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet.

Trots de positiva siffrorna finns det problem.
– Söktrycket är ojämnt fördelat över utbildningarna. Vi får också allt färre heltidsstuderande och fler deltids- och distansstuderande vilket påverkar ekonomin eftersom ersättningarna från staten inte baseras på antalet individer utan på helårsstudenter.

Framtidsprognosen för antalet studenter vid universitetet ser positiv ut.
– Utökningen av läkarutbildningen och nya utbildningar som arkitektutbildningen gör att vi räknar med att öka antalet heltidsstuderande på utbildningsprogrammen. Så vi tror att den positiva trenden kommer att hålla i sig några år framöver, säger Åsa Bergenheim.

Umeå universitet hade förra läsåret 28 440 studenter. Höstens populäraste program och kurser

Program
, antal sökande 1:hand,sökande totalt Läkarprogrammet: 612, 3580 Civilekonomp. internationell inriktning: 559, 2858 Juristprogrammet: 307, 2108 Psykologprogrammet:169,1346 Sjukgymnastprogrammet: 185,1211
Kurser, antal sökande Economics A1:1471 Juridisk Översiktskurs:728 Förberedande kurs för forskarutbildning:600 Social Work in Sweden:367 Accounting Auditing and Control D:358
(kurser med engelska namn ges på engelska)

Kontaktperson

Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Umeå universitet Tel: 090 -786 79 49 Mobil: 0702-58 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg