"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-19

Allt fler vill läsa it och data

NYHET Glädjande nyheter för it-branschen. Allt fler vill läsa it och data. Sedan 2009 har antalet förstahandsansökningar till it- och datavetenskapliga program på Umeå universitet fördubblats.

Programansvariga vid Umeå universitet och regionens it-företag kan med glädje studera de preliminära siffrorna över ansökningar till höstens it- och datavetenskapliga utbildningar. Efter några svåra bottenår under mitten av 2000-talet har antalet förstahandsansökningar fördubblats från 2009 till 2012 om man slår samman ansökningssiffrorna för sex av universitetets it- och datautbildningar. För Beteendevetenskapliga porgrammet med inriktning mot it-miljöer har till och med en tredubbling skett.

2009 var det 195 som sökte någon av dessa utbildningar som förstahandsval. Året därefter, 2010, sökte 216 medan 300-vallen passerades 2011 då 315 sökte i första hand. De fortfarande preliminära och mycket färska siffrorna för 2012 visar på att intresset fortsätter att stiga då 403 personer söker till höstens utbildningar.

Stiger kraftigt

De sex utbildningarna som räknas med i en sammanställning som programansvariga och studievägledare för några av programmen gjort är Kandidatprogrammet i datavetenskap, Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, Systemvetenskapliga programmet, Digital medieproduktion samt Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer.

Även om de nya siffrorna för 2012 från VHS, Verket för högskoleservice, fortfarande är preliminära så är tendensen tydlig. Intresset för it- och datautbildningar stiger kraftigt, åtminstone om man får döma efter dessa preliminära ansökningssiffror.

Se siffrorna inför hösten 2012

Digital medieproduktion
Förstahandsansökningar 2012: 136Förstahandsansökningar 2011: 103Förstahandsansökningar 2010: 87
Förstahandsansökningar 2009: 76

Systemvetenskapliga programmet
Förstahandsansökningar 2012: 59Förstahandsansökningar 2011: 54Förstahandsansökningar 2010: 28
Förstahandsansökningar 2009: 24

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer
Förstahandsansökningar 2012: 75Förstahandsansökningar 2011: 57Förstahandsansökningar 2010: 28
Förstahandsansökningar 2009: 22

Kandidatprogrammet för datavetenskap
Förstahandsansökningar 2012: 49 Förstahandsansökningar 2011: 24 Förstahandsansökningar 2010: 25
Förstahandsansökningar 2009: 23

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap
Förstahandsansökningar 2012: 48 Förstahandsansökningar 2011: 56 Förstahandsansökningar 2010: 26
Förstahandsansökningar 2009: 28

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
Förstahandsansökningar 2012: 36 Förstahandsansökningar 2011: 21 Förstahandsansökningar 2010: 22
Förstahandsansökningar 2009: 22

Systemvetenskapliga programmet erbjuds även för andra året i rad i Skellefteå och Örnsköldsvik men på dessa två orter har förstahandsansökningarna sjunkit något. I Skellefteå från 19 ifjol till 13 i år, och i Örnsköldsvik från 21 till 13. Totalt har dock 85 respektive 123 sökt dessa två utbildningar om man även räknar med andra- och tredjehandsvalen.

Bilden ovan: It-utbildningar lockar allt mer och Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer är en av de stora vinnarna som mer än tredubblat förstahandsansökningarna på fyra år. Alexander Johansson, Arvid Halleröd, Elenore Nilsson och Emelie Brorson är snart klara med sin utbildning.

Redaktör: Mikael Hansson