"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-19

Allt fler vill läsa it och data

NYHET Glädjande nyheter för it-branschen. Allt fler vill läsa it och data. Sedan 2009 har antalet förstahandsansökningar till it- och datavetenskapliga program på Umeå universitet fördubblats.

Programansvariga vid Umeå universitet och regionens it-företag kan med glädje studera de preliminära siffrorna över ansökningar till höstens it- och datavetenskapliga utbildningar. Efter några svåra bottenår under mitten av 2000-talet har antalet förstahandsansökningar fördubblats från 2009 till 2012 om man slår samman ansökningssiffrorna för sex av universitetets it- och datautbildningar. För Beteendevetenskapliga porgrammet med inriktning mot it-miljöer har till och med en tredubbling skett.

2009 var det 195 som sökte någon av dessa utbildningar som förstahandsval. Året därefter, 2010, sökte 216 medan 300-vallen passerades 2011 då 315 sökte i första hand. De fortfarande preliminära och mycket färska siffrorna för 2012 visar på att intresset fortsätter att stiga då 403 personer söker till höstens utbildningar.

Stiger kraftigt

De sex utbildningarna som räknas med i en sammanställning som programansvariga och studievägledare för några av programmen gjort är Kandidatprogrammet i datavetenskap, Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, Systemvetenskapliga programmet, Digital medieproduktion samt Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer.

Även om de nya siffrorna för 2012 från VHS, Verket för högskoleservice, fortfarande är preliminära så är tendensen tydlig. Intresset för it- och datautbildningar stiger kraftigt, åtminstone om man får döma efter dessa preliminära ansökningssiffror.

Se siffrorna inför hösten 2012

Kandidatprogrammet för datavetenskap
Förstahandsansökningar 2012: 49 Förstahandsansökningar 2011: 24 Förstahandsansökningar 2010: 25
Förstahandsansökningar 2009: 23

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap
Förstahandsansökningar 2012: 48 Förstahandsansökningar 2011: 56 Förstahandsansökningar 2010: 26
Förstahandsansökningar 2009: 28

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
Förstahandsansökningar 2012: 36 Förstahandsansökningar 2011: 21 Förstahandsansökningar 2010: 22
Förstahandsansökningar 2009: 22

Digital medieproduktion
Förstahandsansökningar 2012: 136 Förstahandsansökningar 2011: 103 Förstahandsansökningar 2010: 87
Förstahandsansökningar 2009: 76

Systemvetenskapliga programmet
Förstahandsansökningar 2012: 59 Förstahandsansökningar 2011: 54 Förstahandsansökningar 2010: 28
Förstahandsansökningar 2009: 24

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer
Förstahandsansökningar 2012: 75 Förstahandsansökningar 2011: 57 Förstahandsansökningar 2010: 28
Förstahandsansökningar 2009: 22

Bilden ovan: Glada miner när Thomas Mejtoft, programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, Agnetha Frick, studievägledare på Informatik, och Fredrik Georgsson, programansvarig för Teknisk datavetenskap, studerar det ökande antalet ansökningar till it-utbildningar.

Redaktör: Mikael Hansson