"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-20

Allt fler vill studera vid Umeå universitet

NYHET Totalt 138 645 ansökningar har kommit in till Umeå universitets utbildningar för höstterminen 2016. Det är en ökning med 1,5 procent, jämfört med förra året. Dessutom har antalet förstahandssökande ökat med 4,2 procent.

– Det här är förstås väldigt trevliga siffror, både för universitetet och regionen. Att antalet sökande ökar mer vid Umeå universitet jämfört med landet som helhet, som faktiskt minskar denna ansökningsomgång, ger oss ett extra gott betyg, säger Anders Fällström, prorektor och ansvarig för utbildningsfrågor vid Umeå universitet.

I hela landet har det totala antalet sökande till höstens utbildningar minskat med 1,9 procent, jämfört med 2015, medan Umeå universitet ökar med 1,5 procent. Det är bara KTH, Chalmers och SLU bland universiteten som visar en högre procentuell ökning. Umeå universitet ligger på en femteplats när det gäller flest totalt antal sökande i riket.

– Att vi har ett så starkt söktryck, vilket vi har haft i flera år, kan ha flera förklaringar. Framför allt handlar det om det gedigna arbetet som vi har gjort när det gäller utbildningsutbudet, men också vårt sätt att kommunicera våra utbildningar, säger Anders Fällström.

När det gäller antalet förstahandssökande ökar Umeå universitet med 4,2 procent till 30 842 ansökningar, jämfört med hösten 2015. Det är högre än rikssnittet, som uppvisade en ökning på 3,0 procent denna antagningsomgång. Umeå universitet är på femte plats när det gäller antalet förstahandssökande av samtliga lärosäten i riket. De populäraste programmen vid Umeå universitet i denna antagningsomgång blev Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Juristprogrammet, Socionomprogrammet och Psykologprogrammet.

– Sökandesiffror handlar i första hand om hur attraktivt och populärt Umeå universitet är bland blivande studenter. Vi ökar dock inte antalet platser på våra utbildningar i någon större omfattning, vilket innebär att det i slutänden inte registreras fler studenter. Däremot ger den ökade konkurrensen om utbildningsplatserna större möjligheter för de som kommer in att klara sin utbildning på ett bra sätt, säger Anders Fällström.

Fakta ansökningar till Umeå universitet höstterminen 2016

  • Totalt antal sökande vid Umeå universitet ökar med 1,5 procent år 2016 jämfört med år 2015. Det är betydligt högre än rikssnittet, -1,9 procent, och högre än de flesta universitet. Endast KTH, Chalmers och SLU har högre procentuell ökning 2016
  • Antalet förstahandssökande vid Umeå universitet ökar med 4,2 procent år 2016 jämfört med år 2015. Det är högre än rikssnittet, som är 3,0 procent.
  • Umeå universitet är på femte plats när det gäller totalt antal sökande och även på femte plats när det gäller förstahandssökande vid samtliga lärosäten i riket.
  • Totalt antal sökande till program vid Umeå universitet ökar med 2 944 eller 4,6 procent år 2016 jämfört med år 2015.
  • Förstahandssökande till program vid Umeå universitet ökar med 990 eller 7,9 procent år 2016 jämfört med år 2015.
  • Totalt antal sökande till kurser minskar år 2016 jämfört med 2015 medan antal förstahandssökande till kurser ökar.
     

För mer information, kontakta gärna:

Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitetTelefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz