"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-07-12

ALS-forskning vid Umeå universitet stöds av Hjärnfonden

NYHET Hjärnfonden ger ett tvåårigt forskningsanslag på totalt 1 miljon kronor till ALS-forskaren Thomas Brännström vid Umeå universitet. I det aktuella forskningsprojektet ska Thomas Brännströms forskargrupp undersöka om klumpar av proteinet SOD1, som sprids snabbt i ryggmärgen och hjärnstammen hos personer med ALS, kan vara en grundläggande sjukdomsmekanism vid en ärftlig form av den dödliga nervsjukdomen.

– Syftet med de pågående studierna är att på sikt utveckla terapi mot ALS, säger Thomas Brännström, som är professor i patologi vid Institutionen för medicinsk biovetenskap.

Vid amyotrofisk lateralskleros (ALS) degenerar de nervceller (motorneuronen) som styr musklernas rörelser, vilket resulterar i förlamningar och död inom några år. Idag finns ingen effektiv behandling mot ALS. Sjukdomen har i sin ärftliga form kopplats till genetiska mutationer, bland annat i den gen som kodar för proteinet SOD1.

I en tidigare studie som 2016 publicerades i Journal of Clinical Investigation har Thomas Brännström tillsammans med en grupp forskare vid Umeå universitet isolerat klumpar av SOD1-protein, så kallade aggregat, från nervsystemet hos avlidna ALS-patienter. I studien kunde forskarna visa att minimala mängder SOD1-aggregat injicerade i ländryggmärgen ledde till en explosiv tillväxt och spridning i hela ryggmärgen och hjärnstammen. Forskarna har identifierat minst två olika varianter av SOD1 och konstaterat att var och en fungerar som en mall för fortsatt aggregatbildning och sjukdomsspridning.

I det aktuella projektet Aggregat av muterat humant SOD1 sprider en fatal ALS-liknande sjukdom ska forskargruppen undersöka om spridningen sker på samma sätt i vävnader hämtade från ALS-patienter med en sporadiskt uppkommen form av sjukdomen och från personer med en ärftlig form.

– I studien planerar vi dessutom att ta fram antikroppar som genom att binda till ytan av aggregaten skulle kunna blockera spridningen eller stimulera nedbrytningen av proteinklumparna. Ett annat spår är att utveckla substanser som kan lägga sig i vägen för ”mallarna” i aggregaten och förhindra vidare tillväxt, förklarar Thomas Brännström.

Hjärnfonden delar 2017 ut totalt 42 miljoner kronor till forskningsprojekt vid svenska universitet. Totalt 64 forskningsprojekt får tvååriga eller ettåriga anslag om 500 000 kronor per år.

Mer information om Thomas Brännströms forskning

Mer information om årets forskningsanslag och stipendier från Hjärnfonden

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Brännström, Institutionen för medicinsk biovetenskapTelefon: 090-785 1523; 070-634 3932
E-post: thomas.brannstrom@umu.se

Redaktör: Daniel Harju