"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-16

Alumner inspirerade miljö- och hälsoskyddstudenter

NYHET Varje år samlas första- och andraårsstudenterna på kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd till en informationsdag om arbetsmarknaden. I torsdags var det dags igen.

– Det känns alltid himla roligt att bjuda in våra före detta studenter, säger Åsa Lavin Olofsson, studievägledare och lärare på MHS-programmet. Roland Persson, studierektor och bevakare av arbetsmarknadsfrågor, inledde eftermiddagen med att berätta om arbetsmarknaden som han följt sedan 1978. – Den är stadigt positiv varje år!, säger han. Hans siffror visar att ”alla” får jobb efter utbildningen och i år fanns det över 700 arbeten att söka. Ungefär hälften av dessa jobb är kommunala tjänster. De fyra inbjudna alumnerna: David Sandén, Karin Björk, Rebecka Thulesson och Robert Ernstsson tog därefter vid. De berättade om sina arbetslivserfarenheter från både den privata och den kommunala sektorn för en frågvis publik. David Sandén tog examen för två och ett halvt år sedan och arbetar som konsult inom paraplyorganisationen ESAM som är verksam inom området hållbar utveckling. Efter att ha gjort sin praktik på ESAM sista terminen på utbildningen blev han uppringd på höstkanten och erbjuden arbete. David trivs bra på jobbet och med arbetskamraterna som han beskriver som sin extra familj. – Från början kände jag mig som Bambi på hal is! Det var lite obehagligt att få så stort ansvar på en gång, men man blir varm i kläderna efter ett tag. Jag frågade om allt, allt i början. David Sandén arbetar inom verksamhetsutveckling med miljöcertifiering vilket innebär att han gör företag certifieringsbara inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. – Man får komma ut mycket och se olika verksamheter. Att få en inblick i hur olika företag fungerar är mycket spännande. Han tycker studietiden gav honom en bred teoretisk grund, sedan gäller det att skaffa sig erfarenheter, läsa in sig och hela tiden följa med i utvecklingen på miljösidan. – Man måste vara allmänbildad inom miljö och kunna miljölagstiftningen. Det är den typ av frågor man får från företagen, säger David Sandén. Karin Björk är livsmedelsinspektör på Umeå kommun. Som inspektör har hon både en kontrollerande roll och en vägledande roll. – Det är viktigt att kunna möta människor på ett bra sätt. Ibland kan det vara upprörda känslor och mycket diskussioner. Kommunikationen underlättas om man pratar på ett obyråkratiskt sätt och är tydlig i sitt budskap. Karin Björk arbetar även i projektform, det kan gälla till exempel kontroll av förskolor eller märkning i butiker. Projekten kan vara lokala eller drivas gemensamt över hela Sverige. Nästa år startas ett projekt om födoämnesallergier.
– Det ska bli kul! Då kommer jag också att gå en fortbildningskurs här på Umeå universitet. Man blir aldrig fullärd.

Redaktör: Ingrid Söderbergh