"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-15

Alumner och företag med universitetsanknytning prisades på Umeågalan

NYHET Vid årets upplaga av Umeågalan fick Karolina Löfborg, alumn vid Umeå universitet, priset som årets hantverkarstipendiat. Ingvar Rönnbäck, även han alumn, fick priset som årets nyföretagare. Avknoppningsföretaget Umecrine AB prisades för sin läkemedelsutveckling.

Årets hantverkarstipendiat

Karolin Löfborg, som är alumn vid Umeå universitet, examinerades från tandteknikerutbildningen 2007 och driver i dag företaget Anaplastik AB som tillverkar specialanpassade proteser.
http://www.anaplastik.com/
Prismotiveringen lyder: "Här finner man en ovanlig kombination av en mycket nischad verksamhet med extremt stor nytta för kunden, med en utvecklad yrkesskicklighet som kräver stort kunnande i hantverk och material men som också kräver en stark känsla för form och färg."

Årets nyföretagare

Ingvar Rönnbäck, alumn vid Umeå universitet, driver företaget Adep - Another development Perspective AB.
http://www.ingvarronnback.se/

Prismotveringen lyder: "Årets Nyföretagare i Umeå har, med stort mod och engagemang, lyckats skapa ett lönsamt företag, i en invecklad och kompetenskrävande bransch. Med en tyvärr aldrig sinande marknad står vår vinnare inför obegränsade möjligheter. Årets nyföretagare verifierar bilden av ett framgångsrikt entreprenörskap, och är en förebild för andra, som strävar efter att starta och utveckla företag."

Årets avknoppningsföretag

I kategorin årets avknoppningsföretag gick priset till Umecrine AB. Umecrine ägnar sig åt banbrytande läkemedelsutveckling. Företaget bildades kring den forskning som bedrivits på Umeå Neurosteroid Center vid Umeå universitet.
http://www.umecrine.se/

Redaktör: Andreas Borgström