"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-13

Amerikaner får mer stöd än svenskar att ändra livsstil

NYHET Patienter i USA får mer stöd från sina läkare i primärvården för att förändra sina levnadsvanor än vad patienter i Sverige får. Det visar en studie som har genomförts av en grupp forskare vid Umeå universitet, Högskolan i Dalarna och i delstaten New York.

– Resultatet överraskade både oss och de amerikanska forskarna. Vi hade inte väntat oss att skillnaderna skulle se ut så här, säger senior professor Lars Weinehall, Umeå universitet och en av författarna till studien.

Totalt 629 primärvårdspatienter från Västerbotten och Dalarna i Sverige och från den norra delen av delstaten New York i USA telefonintervjuades inom 30 dar efter sina läkarbesök. Intervjuerna handlade om patienternas uppfattning om vikten av hälsosamma levnadsvanor, deras egna behov av förändring, deras önskan att få stöd från primärvården och vilket stöd de faktiskt hade fått ifråga om vikt, matvanor, fysisk aktivitet, rökning och alkoholkonsumtion.

För tre av de fyra levnadsvanorna angav de amerikanska patienterna i större utsträckning behov av förändring. Undantaget var alkohol, där de svenska patienterna uttryckte ett större behov att förändra. Andelen som angav att de behöver göra förändringar och som också angav att de skulle vilja ha stöd från primärvården var över 80 procent i båda länderna.

Trots likheter i behov rapporterade de amerikanska patienterna att deras primärvårdsläkare dubbelt så ofta tog initiativ till diskussioner om modifiering av levnadsvanor som de svenska patienterna rapporterade, med undantag för alkohol.

– Vi kan inte idag säga om skillnaden länderna emellan handlar om att Lars Weinehallsjukvården arbetar annorlunda eller om det beror på att amerikaner har större behov än svenskar av att ändra livsstil eller några andra skillnader. Det ska vi söka svar på i den fortsatta forskningen. Men det var slående att amerikanerna var mer intresserade och aktiva i livsstilsfrågor än svenskarna, säger Lars Weinehall.

Det område i delstaten New York som ingick i studien har ett vårdsystem som liknar ett svenskt landsting. Det drivs av en stiftelse med sjukhus och primärvårdcentraler med fast anställd personal.

Studien publiceras i den medicinska tidskriften Global Health Action. De amerikanska forskarna hör till Bassett Research Institutet, Cooperstown, New York.

För mer information, kontakta gärna

Lars WeinehallSenior professor, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitetTelefon: 070-564 46 52
E-post: lars.weinehall@umu.se

Lars JerdénDocent, Medicinsk vetenskap, Högskolan i DalarnaTelefon: 070-304 08 96
E-post: lars.jerden@ltdalarna

Om publiceringen

Lifestyle counseling in primary care in the United States and Sweden: a comparison of patients’ expectations and experiences. Lars Jerdén, James Dalton, Helene Johansson, Julie Sorensen, Paul Jenkins, Lars Weinehall. Global Health Action, Volume 11, 2018 – Issue 1
https://doi.org/10.1080/16549716.2018.1438238

Foto träningsbild: Mikael LundgrenPressbild på Lars Weinehall för nedladdning. Foto: Mattias Pettersson.

Redaktör: Ola Nilsson